Una selecció de les imatges de Sant Antoni rebudes aquests dies. Gabellins gaudint de la festa.