A través d'aquest rap


La covid-19 va deixar a mitges un Rap contra el Racisme amb motiu del 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme. Aquestes últimes setmanes de desconfinament ham intentat acabar-lo. No ham pogut realitzar-ho com tenien pensat al principi on participava tot el centre però volen agrair la feina de tota la gent que ha participat. En especial a uns ex-alumnes que els han ajudat moltíssim i sense els quals el resultat de tot això no hagués estat el mateix. Gràcies Rapticando.