Un gran projecte de participació que trencà la COVID-19

A Gustavo no li agrada deixar les "coses a mitges". A meitat de febrer començà un mural a la façana de les aules de la part de dalt. El primer que es veu en entrar. Setze personatges en una superfície de més de 40m2. Un mural que no va ser fruit d'una brusca sinó d'un llarg procés:  Recordem les visites de tots els grups escolars a l'exposició de Gustavo. El resultat fou sorprenent. Per la seva creativitat i qualitat artística. Gustavo visità els centres educatius i compartí unes hores amb l'alumnat. Fou una experiència molt enriquidora que acabà en una exposició pública al Centre Melis Cursach "A partir de Gustavo..."

Però la cosa no quedà aquí. L'equip directiu del centre plantejà a GUSTAVO que aquesta relació artística no podia quedar en una sola visita i que els hi agradaria comptar a l'escola amb un mural, amb un dibuix públic de l'artista fet amb els al·lots i que deixàs constància d'aquesta relació artístico-afectiva que s'ha creat al llarg d'aquest procés. Una experiència que pocs infants poden tenir i que, ben segur, no oblidaran en sa vida.

Així, el centre escolar comptaria amb un valor afegit que embelleix l'escola, enriqueix el patrimoni municipal i fa el centre escolar únic.Però la maleïda pandèmia truncà el projecte que quedà a mitges. I en iniciar la fase 2 del desconfinament i en saber que els al·lots ja no tornarien al  centre aquest curs, Gustavo ha anat acabant el mural. Pràcticament aquesta setmana quedarà acabat. Un mural ple de color i de vida que atorgarà al centre un aire d'exclusivitat. 
Deixar constància de que Gustavo ha corregut amb totes les despeses de material que ha suposat el mural i que en té un altre en projecte.La directora, Maria Antònia Santandreu, ha manifestat que " L'escola està molt contenta de poder comptar amb una obra mestra de l'artista Gustavo, obra que va començar amb la col·laboració dels infants per tal de convertir-se en una obra col-lectiva. Es tracta d'un mural de més de 50m2 pintat en un lloc estratègic: l'entrada de l'escola. Només entrar ens trobem amb el mural i ens envaeix una alegria contagiosa de colors i i formes, que fa de l'escola i de les relacions una cosa diferent.  
Mestres i alumnat hem conegut bé en Gustavo i ja és molt nostre. Ens agrada en Gustavo. Ens transmet la seva "alegria de viure" i la facilitat per fer qualsevol cosa!
Gràcies Gustavo!!! 
Esperam que no sia el darrer!!!!"Esperam que, un dia o altra, es pugi fer una presentació pública i agrair a Gustavo la seva generositat amb el municipi. 
Que així sigui.