Torcebraç, de Jaume Fuster i Joana Colom

Als amics Jaume Fuster i Joana Colom, en la presentació del seu recull de gloses TORCEBRAÇ

Vet aquí el Torcebraç
d’en Jaume i na Joana
han fet sonar la campana
del seu primer embaràs;
no han dormit mai al ras
segur que tots ho sabreu
convé dir-ho ben arreu:
ha estat un part cerebral
o millor, just virtual,
però ha sortit un hereu.Heu creat la nova forma
del combat improvisat
on amb gust ben refinat
el vostre mot s’hi conforma,
no sé si serà una norma
per compondre la cançó
on ara el glosador
ha de saber informàtica
i davant pantalla estàtica
pot fer improvisació.

Vos vull dar l’enhorabona,
també el meu agraïment,
perquè amb gent intel·ligent
un se sent dalt d’una trona,
dir-ho aquí molt consona
enc que no sigui un combat
escampau felicitat
això és bo pels temps que corren
i així mai no s’esborren
els principis d’un glosat.

Aquí jo som un aprenent
d’en Jaume i na Joana
que amb paraula galana
ens regalen un present,
d’estar aquí n’estic content
perquè just hi veig amics,
a Capdepera sou rics
també amb el Cap Vermell
feis més bons aquest parell
jo vull tornar molts de pics.

Enaltim nostra cultura,
la llengua també estimam,
tots la terra respectam
perquè el futur ens assegura;
no provoquem cap ruptura
entre el present i el passat,
el futur que no ha arribat
ens ha de dar esperança
perquè els fills amb alternança
retrobin la digitat.

Moltes gracis amics meus,
ara em sent més gabellí,
heu començat un camí
que seguiran altres déus,
vostres mots ja seran seus
i tothom podrà ser capaç
de congriar un nou llaç
que aporti altres móns,
perquè sabran que en el fons
podran fer un Torcebraç.
Felip Munar i Munar
Capdepera, 21 d’abril de 2012


Felip Munar i Munar Capdepera, 21 d’abril de 2012