EN COS DE CAMISA


Genial !
Amb quina finura i elegància
diu ase a l'ase.