Ben net, com una patena...
Som civilitzats de mena

i un poble ben ensenyat,

tot ho tenim endreçat
i net com una patena

                                                        Quatre x Quatre