Com feia en Tòfol Colom...

Com que no sabem qui som,

tant és ciar com vogar.

Anam perduts per la mar,

com feia en Tòfol Colom.

                                                              Quatre x Quatre