Clica per ampliar la imatge

Tal com us vam prometre fa dues setmanes, avui us venim a parlar de les enumeracions incompletes. Segur que us ha passat més d’una vegada que heu començat a enumerar alguna cosa i aviat us heu quedat sense idees. Què podeu fer en aquests casos? Primer de tot assegurar-vos que l’enumeració consta de, com a mínim dos elements. Pot semblar evident, però de vegades ens quedam sense idees MOLT aviat, i una enumeració d’un element no és una enumeració.

Una vegada hem fet mans i mànigues per tenir com a mínim dos elements, podem tancar l’enumeració per mitjà de l’ús dels punts suspensius o d’un etcètera. Atenció, o l’un o l’altre, però no els dos alhora: posar punts suspensius i etcètera és tan redundant com dir sortir fora o pujar a dalt

Si decidiu utilitzar punts suspensius, recordeu que no són ni dos ni quatre, sinó sempre tres. A més, s’escriuen immediatament després de la paraula que acompanyen, sense fer servir una coma o un espai. Per exemple: Aquestes darreres setmanes us hem parlat de les enumeracions, les abreviatures, els símbols... Fixau-vos que no podem posar ni *els símbols,... (hi sobra la coma) ni els símbols ... (hi sobra l’espai).

Si decidiu utilitzar l’etcètera, recordau que l’abreviatura porta punt i final i s’escriu en rodona, no en cursiva: etc. Com hem dit abans (ho repetim, perquè de vegades convé insistir en algunes coses), l’etcètera no porta mai punts suspensius, ni abans ni després; ara bé, sí que va precedit d’una coma i un espai. Per exemple: Aquestes darreres setmanes us hem parlat de les enumeracions, les abreviatures, els símbols, etc. Fixa-vos que no podem posar *els símbols,...etc ni *els símbols, etc... Un darrer consell: oralment, per l’entonació, queda clar quan es tracta d’una enumeració incompleta, però si ens entestam a dir etcètera, recordau que heu de desplegar l’abreviatura i dir la paraula sencera; no podeu lletrejar-la.