FREE CATALÀ !


Primera entrevista que escoltam del nou Director General del Servei de Salut, senyor Manuel Palomino, a IB3 Ràdio. L'entrevisten en la seva qualitat de càrrec públic (en el qual ha substituït el senyor Juli Fuster, per motius prou coneguts). No sabem com està el tema de l'ús del català per a aquests càrrecs, però estaria bé que s'hi fes alguna cosa. El senyor Palomino va confessar a l'entrevista esmentada, feta a un mitjà en català com és IB3, que tenia més de vint anys d'experiència en gestió sanitària en aquesta illa, i amb set anys en el govern. Idò bé, en català ni una paraula. No n'ha après, i si n'ha après ha estat debades. Bon començament i molt bon exemple.