Llistat de negocis des de 1930

Resum de les activitats comercials, industrials i d’altres que conformaren el teixit econòmic de Capdepera.

 

    Un bon amic i llorejat escriptor em demana si li puc fer un tast, un resum, de les activitats comercials, industrials i d’altres que, en els capítols que embastàrem fa un any a la nostra secció “Fent memòria” amb el títol que encapçala aquesta relació, deixàrem transcrits; uns ja fa temps desapareguts i d’altres, no tant,  els quals conformaren el teixit econòmic de Capdepera, des de 1930 fins a 2021 en què redactàrem aquest memoràndum. Una volta haver-li entregat al lletraferit company de dèries literàries el que em demanà, hem volgut fer-ne partíceps als lectors de Cap Vermell a tall d’una mena d’índex d’aquells articles (que no férem al seu moment) i que, amb la petició de l’amic, volem corregir.  Aquí teniu:   

Carrer Nou (abans Poniente):  

Fruits secs, magatzem per al tractament de l’ametlla Can Bibí.

 Botiga d’ultramarins Es Sindicat

Ferreria Pere Joan Forteza

Lleteria Miquel Sureda

Bar Ses Voltes de Can Pelat

Lloguer de furgonetes  Tomeu Vaquer

Taller electromecànic Beltrán

1r. teatre de varietats  i cinema


CASTELL DE CAPDEPERA, AL FONS, AMB LES MURADES I MOLINS 


Carrer Principal

Consultori mèdic Dr. Joan Moll

ILMA Indústries Lleteres Mallorquines-Dipòsit de recepció de llet dels ramaders del poble.

Carrer Nord

Matalasser  Pep Blanes, Parreta

Magatzem de grans i pinso / Moltura cereals Cooperativa agrícola

Carrer Roses

Instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions elèctriques Tomeu Puig

Tafona de trullada d’oliva Can Maia

Elaboració de “puu” per a pescar Can Lloveta

Distribucions de begudes i refrescs M. Rotger

Matancer de porc  especialitzat J. Ravell

Carrer Son Gregori

Botiga de queviures Catalina Mayol

Begudes Can Trobat

Oficines construccions Moles

Carrer Oest

Saló d’aprenentatge de ball infantil-juvenil

Guarda forestal Pep Mestre

Carrer de Son Magdalè

Estudi fotogràfic Xisco Vives, Gatova

Terrisseria Miquel Amengual (teulera)

Escola de solfeig i música

Carrer sa Tafona Nova

Forn de pa Sebastià Mengol

Tafona de premsat d’oliva i distribuició d’oli de la Cooperativa Agrària

Restaurant

Carrer des Regueró

Despatx d’assegurances

Guarda forestal  P. Flaquer

Carrer s’Alzinar

Magatzem distribució vins Bartomeu Terrasa

Perruqueria Juanita

Taller de modista

Carrer de ses Coves

Veterinari

Perruqueria Ca ses Vadores

Lleteria Son Vadó

Carrer Esparreguera

Botiga de queviures Pedro Mas

Celler de vi de bota Can Torreta

Carrer Baltasar Covas

Negocis Son Gregori (es Rebost)

Carrer de la Lluna

Caixa de Pensions

Biblioteca pública

Enllustrador de botes Manolo

Emblanquinador Pere

Carrer Ramon Llull

Convent i col.legi Sant Francesc d’Assís

Saló Parroquial

Carrer des Vent

Fàbrica de begudes carbòniques  de Joan Ferrer Coll

Venda de cera, ciris, objectes religiosos de Ca s’Escolà

Teixits Can Tomeu de sa Tafona

Carrer de l’Església

Francisca Cetra, promotora de festivals i música

Carrer Dones de la Llata

 Llauneria Tomeu Terrasa, Ruis

Perruqueria de dones Carmen

Bar centre social Àncora

Carrer Ciutat (Des de sa Creu a la Costa d’en Capet)

Perruqueria homes Can Patilla

Institut Mèdic-Farmacèutic de l’apotecari Bartomeu Flaquer, Cabriel

Botiga de queviures Can Pillo

Restaurant Cassandra

Estanc s’Estany

Palmito, mà d’obra de “pauma Elionor Reus

Teixits Ca n’Enriqueta

Sabater Can Sarol

Constructor-picapedrer Joan Ros

Metge-dentista Gabriel Bibiloni

Centraleta Telefònica de Miquel Sancho, Boireta, i de Miquel Adrover, Son Jaumell

Casal de Can Creu d’Inca

Església parroquial

Carrer Ciutat (Des de la Costa d’en Capet a la part baixa de Vila Roja)

Taller mecànic Jeroni, Jeroniet

Assegurances Miquel Garau

Comestibles Costa de Can Capet

Carnisseria Maria Serapio

Fusteria mestre Mateu de Son Pocapalla

Fèretres i tauts Cas Coix

Ultramarins Can Pelat

Botiga alimentació Can Maia

Forn de pa Caselles  

Argenteria Can Paco

Casal de Can Castellet

Obra de “pauma” Can Tasà

Servei de taxi Vicenç Amengual

Ultramarins Can Renyón

Cimentera Can Pastera

Fusteria Juanito Ros

Rellotgeria Antoni de Sos Sastres

Ferreria Alguacil

Mercader Miquel de Sos Sastres

Tafona d’oli i trullada d’oliva

Taller cosidores Ca sa Glosadora

Botiga de queviures i barberia Can Colau Mayol

Comestibles Climent, Ruis

Escorxador municipal

Alambí destil.lació d’aiguardents

Ferreria Can Manyà

Placeta de Sa Creu

Entitat bancària Banca March

Magatzem d’obra de “pauma”

Fàbrica de pell i sastreria Serrano

Elèctrica Truyols

Carrer Sud

Caixa estalvis Sa Nostra

Lliberia Escolar

Farinera Vaquer-Melis

Taller fusteria Bartomeu Julià

Carrer de sa Font

Botiga queviures Ca na Fovana

Traginer obra de “pauma” Miquel Mossón

Trencadora i tria de fruits secs Manuel García

Carrer Dr. Fleming

Taller mecànic Tòfol Beltràn

Pensió/apartaments Bar Nou

Carrer Sanç I

Barberia homes Salvador Moll

Pensió-fonda del Recreo

Carrer del Llum

Sabateria Cas Bolló

Primera central elèctrica

Adrogueria Can Pruna

Bar del Recreo

Ferreria Can Reus

Forn i pastisseria Can Mengol

Supermercat Schlecker

Restaurant Bar Nou

Gestoria Sard

Autoescola Capdepera

Corresponsalia Banc Central

Corredoria assegurances

Assessoria laboral Melis-Bonnín

Peixeiteria Ca na Menga

Transports i agència Joan Serra

Agrupació socialista-republicana

Teatre Oriental

Carrer des Port

Souvenirs i guies per a visitants Joan Marcè, Canals

Cimentera Es Clot Gran

Botiga Ca na Joana

Materials construcció So n’Amoiana

2 Perruqueria senyores

Botiga queviures Ca n’Isidoro

Empresa construcció i “albanyileria”

Bar Can Pau

Fusteria Ca n’Enrique, de  Jaume Mercant- Pintor de quadres

Apicultor mel i cera Can Saletes

Comestibles Can Barraqueta

Mobles Mármol

Manescal

Caixa Rural

Revista periòdica local

Escola de solfeig

Mercader ramaderia, parada sementals

Despatx de llet Can Negret

Constructor Pep Gelabert, Jaumí

Barberia Nicolau i Pedro Flaquer

Orquestrina Pere Massanet

Carnisseria Pere Joan Fuster

Llegums, bacallà, olis i vinagre Antoni Fuster

Picapedrers Jeroni Terrasa i Miquel Flaquer

Fusteria/serradora

Servei diari de carruatges a Artà i Manacor

Carboneria Miquel Pascual

Botiga de queviures Can Matevet


ESCUT MUNICIPI CAPDEPERA

Carrer Migdia

Fusteria Joan Llull, Serena

Estudi de fotografia i pintura Miquel Flaquer, Coix

Carrer Feliu Morey Amengual

Restaurant

Matalasser

Carrer Antoni Maria Alcover

Restaurant

Carrer de sa Teulera

Agència de transports

Gerreria/ Teulera

Estudi fotogràfic

Carrer de na Velleta

Contractista d’obres Sebastià Melis

Pintor/emblanquinador B.Tous

Carrer Jaume III

Magatzem d’autos i camions Can Seletes

Carrer Soledat

Perruqueria de senyores

Carrer Baptista

Botiga Ca sa Bessona

Cosidores Bàrbara Baptista

Transport camió-cisterna

Neteja de pous negres  S.Gelabert

Carrer de Sant Pere

Instal.lacions elèctriques Moll

Carnisseria Murta

Carrer s’Embat

Forn-pastisseria alemanya

Carrer Cervantes

Mestre d’obres Pere Joan  Sabater

Rellotgeria Ca na Trobat

Oficina assegurances J.Rigo

Botiga d’aiguardents

Carrer Estrella

Fusteria Esteva Gómez

Mercader M.Sirer

Magatzem de fustes

Carrer dels Molin  

“Albanyileria”  J.Sancho

Picapedrer J. Antich

Fusteria

Lleteria Can Gustí

Carrer sa Creueta

Pastisseria Vila

Farinera Sebastià, Cofeta

 

Carrer de les Flors

Cafè

Pla d’en Cosset

Consultori mèdic Llinàs

Apotecaria A.M. Llinàs

Academia Batxillerat i Comerç

Fusteria A. Ginard

Granja venda d’ous  A. Moll

Corresponsal de Banca A. Ferrer

Ferreria Jaume Ros

Redacció periòdic Faxdepera

Llibreria-papereria

Carrer de la Mar

Carteria Correus J. Morey

Serradora i fustería X. Terrasa

Bar de copes

Fusteria Toni, Niu

Consultrori Dr. Baltasar Coves

Cup per fer vi

Estudi de fotografia

Ultramarins Can  Barruà

Carnisseria Can Bou

Lloguer de taxis  Pellicer

Constructor G.Nebot

Carrer de sa Pau

Magatzem articles de regal

Comare nadons F. Brunet

Carrer Segadors Gabellins

Restaurant

Acadèmia idiomes M. Lòpez

Oficina Telègrafs i Correus

Carrer  Fondo

Constructor Tomeu Sabater

Botiga de comestibles Can Ruis

Botiga C. Garau

Barberia d’homes

 Taller d’”espusims” i graneretes

Primer convent franciscà

Granja d’aviram

Quarter Guàrdia Civil / Carrabiners

Carrer Centre

Teixits Can Niu

Dispensari de gasolina i olis

Contractista d’obres Es Maleter

Ultramarins Can Prebe

Supermercat Can Ruis

Barberia A. Ferrer

Magatzem Can Garreta,  de “palmito”

Carteria Correus Can Coll

 

Carrer Major

La Palma, manufactures “palmito”

Sala Exposicions Cas Mestre de Son Not

Forn de pa Ca n’Angel

Basar Muntaner

Serveis funeraris

Adrogueria i basar C.Mayol

Traginer obra de “pauma”

Mobles de cuina

Servei de carruatges

Plaça de l’Orient

El Palmito artesania d’obra de “pauma”

Club Ciclista Capdepera

Societat de Caçadors

Corresponsalia de Banesto

Barberia l’Orient

Ultramarins Joan Cataiol

Caixa Rural Capdepera

Salleter P. Bonnín

Botiga saldos i feriant

Botiga Julio Georges

Bar La Palmera

Banc de Crèdit Balear

Germandat de Llauradors i Ramaders

Quiosc de revistes i diaris

Corresponsalia administrativa diaris illencs

Escola Graduada de Nins

Carrer Col.legi

Articles ceràmica Cas Pil.lito

Serrano, sastreria

Tabaquera

Ultramarins F. Fernández

Queviures Ca madò Prats

Dentista Llaneres

Mecanografia i repàs escolar J. Llull

Sabateria P.Pons

Ferreria Germans Falunyes

Taller mecànic Salamanca

Taller mecànic Son Guiem

Bar La Perdiz

Consultori Dr. Balaguer

Escoleta Infantil

Lloguer de servei de taxi B. Riera

Forn de pa Cas Pagès

Forn de pa Can Valero

Teatre Principal

Bar des Teatre

Articles de regal

Llanterner Can Ladària

Contractista d’obres Rigo

 

Vía Joan Carles I ( de baixada, fins a rotonda)

Ferreria Toni Fil

Distribucions Llevant

Venda de llet Na Creda

Restaurant Ponderosa

Teulera Cas  Pil.lito

Bar Los Claveles

Lleteria Ses Cloves

Autocars Sard

Distribucions Disbe

Alimentació IFA

Construccions Gómez-Quintero

Pistes practiques Autoescola

Via Joan Carles I ( de pujada, des de la rotonda)

Trattoria italiana

Tallers  Tope

Autocars Vaquer

Creu Roja

Tallers Ca n’Andreu

Autoescola Sard

Autoescola Capdepera

Gestoria-assessoria

Banco Vitalicio de España

Agència Banc Central

Igualatori Mèdic Local

Carteria d’enllaç de Correus

  Els negocis i altres que hagin pogut suspendre la seva activitat des de 2021 fins a dia d’avui no s’inclouen. Els que encara resten actius, qui més qui manco els coneix, emperò si algú està interessat a comptar amb una relació dels existents (cada cop, cada dia que passa més minsa) no dubti a sol·licitar-ho a aquesta revista. Gràcies!  Ha estat un plaer.


Bartomeu Melis, Meyme