SOBRE LA DIVISIÓ TERRITORIAL DELS DOS NUCLIS PRINCIPALS

 

 

 Al capítol  47 us parlàvem de la delimitació entre les dues principals entitats de població del municipi gabellí. Avui, abundarem en el tema en base a arguments  que, tal volta,  clarifiquin  l’esmentat concepte, que tanmateix suposam restarà ben igual que fins aleshores. Posàvem a l’anterior article 47, com exemple fefaent, l’apotecaria Sirer i el tarannà que aquesta empresa hagué de transitar per a poder ubicar-se com a farmàcia de Capdepera poble.

Subagència de Correus.- Al carrer Putxet, entre l’esmentada farmàcia i l’antiga autoescola Capdepera (al mateix edifici d’aquesta), va existir des de 1962 a 1983 una Carteria (subagència de Correus), denominada d’Enllaç entre els citats nuclis de població, corresponent aleshores a la  perifèria o extraradi municipal (inclòs Canyamel); sobre aquesta, seguidament, us farem un petit tast que, tal volta, aporti un poc més de llum  quant a la línia divisòria, imperceptible ara mateix, perquè  la Via Joan Carles I ho ha unificat tot. Recordau que fa anys i panys, quan es va construir el Camp Municipal d’Esports, Es Figueral, els promotors ja tenien  in mente  fer l’estadi a aquest lloc, com a nexe d’unió dels dos pobles; i, ja ho sabeu,  que l’equip de futbol --com ara també el de bàsquet -- amb insígnia verda amb escut d’àncora i Castell, va conservar fins als nostres dies el nom primigeni d’Escolar, per no incomodar amb altres noms les aficions calarajadera i gabellina.  D’aquí que la retirada de la senyalització- que el consistori del batle Bartomeu Massanet, Guitarró, vora la corba de Can Pau, feu posar amb la indicació “Cala Rajada, puerto de Capdepera”- deixàs de tenir sentit.


Escut C. E. Escolar Foto aèria Capdepera

Tornant a la Carteria d’Enllaç:  Fou en aquells temps en què Cala Rajada comptava amb un sol carter pedani: l’amo en Tomeu Ferrer (successor del seu pare Miquel que ja havia desenvolupat idèntic càrrec a Capdepera, després de l’amo en Joan Morey, que tenia la carteria al carrer de la Mar ) i  molt abans  que es clausuràs el despatx de Correus de Can Coll, a sa Creu, amb  Climent Flaquer  del Recreo, el qual va deixar aquesta feina en mans de Jaume Melis, Mengol, Bernat Piris, Mateu Morey Vaquer i dos agents de repartiment  peninsulars ( dels quals sentim haver oblidat el noms); es va traslladar a la nova Administració de Correus i Telègrafs del carrer Segadors Gabellins ( abans Jaume Cursach), regentada  succesivament per Nicolau Caselles, Garameu; Joan Sard Esteva, Terres; Pedro Llabata Sancho, Llevates – el qual ens va informar que a la cantonada amb el carrer de l’església amb  Ciutat hi havia, abans de l’esmentada, una oficina de Telègrafs dirigida per  l’Encarregat Vich -- . Seguint amb els titulars de l’Administració, citarem  Rafel Monroig ( al departament postal) i   Manuel Llabata Lareu, Llevates; Rafel Terrasa Dalmau;  Bartomeu Melis Melis; Bartomeu Alzina Bibiloni, Padàs, i Mateu Morey Font (com a telegrafistes i repartiment  de telegrames). A principis de 1990, l’increment de correspondència, entre altres assumptes que preferim silenciar, va implicar que la Direcció Provincial de Correus adquirís un solar al carrer del Llum,16 per  fer-hi allí les noves oficines i anar eliminant Telègrafs, degut a la baixa incidència de servei existent. Locals que actualment  (per quin temps més de durada?) romanen en actiu.

La Direcció Provincial de Correus, representada per Miquel Llodrà, amb l’aquiescència de l’Ajuntament de Capdepera, presidit aleshores per Jaume Fuster Massanet, va determinar que, degut al considerable augment de tots tipus de paqueteria, certificats i cartes adreçades al creixent nombre d'hotels, pensions, establiments i xalets d’estiueig, el terme municipal es dividís en tres zones que pràcticament perduraren fins que, al carrer Magallanes de Cala Rajada, es va obrir una Oficina i s’augmentà el personal de servei, coincidint amb la jubilació del carter únic Tomeu Ferrer.


Recorregut del carter d’enllaç.-  Un itinerari de 33 kilòmetres diaris, de 8 a 11 hores a l’ estiu, i de 15 a 17, a l’hivern. La urbanització Costa de Canyamel i el sector de la platja amb hotels eren el darrers  indrets que rebien la correspon-dència – amb cotxe hi anava el funcionari i finalitzava as Vidriers--; i amb motocicleta des de Can Pau, carretera cementeri, partia cap a … (i ara apareix la zona divisoria entre Capdepera i Cala Rajada, que delimitava la major part del municipi). Vet aquí:

 Font de sa Cala, es Provençals,  Na Taconera, es Marisc, es Carregador, N’Aguait, Son Bessó, es Puig Seguer, sa Pedruscada, es Fangar, avinguda Mediterrània fins a desembocar a la platja de Son Moll  (i aquí una dada curiosa: els hotels Castillo, Gili (ara Na Forana) i Lago Playa rebien d’aquest carter el servei, mentre que poques passes més enllà el torrent separava els sectors i, per tant, Serrano, Son Moll , Clumba i llocs adjacents rebien les cartes mitjançant el carter de Cala Rajada).


Recorreguts Carter d’Enllaç


I seguim l’itinerari:
  Des de Son Moll, travessava el carter d’enllaç el tram fins al carrer Mistral (el de l’hotel Dos Playas)  a través d’un sender, encara existent,  que creuava la carretera principal i es dirigia cap as Vinyet, una urbanització de xalets i cases residencials  (avui hi ha un hotel i pistes de tenis), a més d’una pensió que rebia el nom de Zumajo.  A partir d’aquí, la motocicleta s’endinsava pel bosc cap a l’encreuament que, actualment,  és una rotonda amb font i  que constituïa la separació amb Cala Rajada. Des de  Los Pinos, continuava el recorregut  al llarg de l’avinguda Cala Agulla i travessies, fins als Pelats, Cala Lliteres i els hotels Mar Azul i Bella Playa i, d’ aquí, cap a s’Entrador i Cala Barca, passant per la possessió de Can Patilla, Cala Moltó, Son Jaumell, fins a enllaçar amb la carretera a Cala Rajada, de pujada i baixada, i finalitzava a la carteria del carrer Putxet, lloc on hem començat. En el transcurs del temps, per l’increment d’habitatges, hotels i establiments en aquesta zona, la totalitat de kilòmetres del carter eren el nombre de 57.  Al 1983, el titular es va jubilar i això va fer que s’escometés una remodelació del servei d’enllaç.

Logotip associació hotelera / Escut municipal


3 exemples autèntics:  Al lector li semblarà massa feina tot quan hem  escrit, però és que a l’hivern es reduïa considerablement el recorregut i, a l’estiu, el carter-titular comptava amb un ajudant, amb qui es repartien el feixuc treball. Aquest home no fou altre que Jaume Melis, Mengol, i els ajudants esporàdics: el seu fill i un auxiliar de primera classe, Angel Salomón Rodríguez.

Resumint, 3 exemples de divisió territorial del municipi de Capdepera:
1)  La farmàcia Sirer. 
2) La ubicació del Camp de Futbol 
3) Les tres zones de servei de Correus, imbricades, amb consens, entre l’Ajuntament de Capdepera i Correus de Ciutat.

Actualment, tot això ja no fa falta. Ambdues entitats de població, les més principals, ja són tot un sol cos!

 I tancam la paradeta, plagiant l’eslògan corporatiu:

 Viu Capdepera! Sí, germans, sigueu vius!


 Amunt Capdepera!Bartomeu Melis “Meyme”