Part baixa de Vilanova, per on ha crescut més el poble


 

   Carrer Son Pocapalla.-  A l’actualitat:  Taller motocicletes / Agència de transports/ Corredoria d’assegurances/ Gestoria/ Immobiliària.

La nissaga del sobrenom Palla prové, preferentment, de la casa de camp de la qual el carrer  va prendre el nom. La tia Antònia, germana del meu padrí Tomeu Melis, Saletes, la qual va maridar amb mestre Biel Flaquer (a) de Son Pocapalla, ens contava que la dita  “poca palla i molt de gra”  va sorgir de la feinada que aquella genteta dels anys 20 del passat segle hagué de fer per poder estalviar un duro de pesseta. Cert és – com li deia el meu padrí a la seva germana—que n’hi ha hagut, per devers Son Pocapalla, que n’han sabut fer vasa més que d’altres i que es convertiren en famílies benestants del poble, malgrat conservar fins als seus darrers dies  el “malnom” (que de dolent no en té res) de Pocapalla. Una bona part d’ells es traslladaren, al segle passat, a viure a Cala Rajada.


Foto de les Cases de Son Pocapalla


Carrer Pere Ferrer.-
 Antigament: Matalasser / Entrada posterior fusteria.

 Aquest carrer deu el seu nom a mossèn Pere Ferrer i Lliteres, gabellí que fou prelat domèstic del Papa a Roma.  Aquest fill il·lustre habità, en vida, al carrer de ses Pedres  (ara, Pla d’en Cosset i abans, de Fra Jesús Eduard Massanet). Quan es va parcel·lar la zona d’es Figueral sorgiren distintes vies i traslladaren el nom de ses Pedres a una d’elles. Com que l’Ajuntament d’aleshores sabia que Ferrer havia nascut a ses Pedres, li “entibaren” el seu nom, desplaçant-lo lluny del vertader indret  i, a més, s’oblidaren de posar mossèn, prevere, bisbe… com sí varen fer amb el carrer de més avall dedicat a l’erudit manacorí Antoni Mª Alcover.  

Pere Ferrer Lliteres


Carrer d’es Figueral.-
Actualment: Accés magatzem mobles.

L’amo en Biel  Fiol, s’Escolà, hi tingué a es Figueral una de les primeres cases de camp que donaven a la carretera, d’única direcció, a Cala Rajada. Al terrenys veïnats a aquest,  la família de Maria Flaquer, de can Calobra, era propietària d’una gran extensió plena de figueres – un figueral-- poc productiu per a ser llaurat. L’Ajuntament, presidit per Jeroni Flaquer Melis, Cabriel, va adquirir aquesta finca, al mateix que la de Biel Escolà, per construir-hi allí el camp de futbol de Capdepera, al qual  es va donar, com tots sabeu, el nom del carrer que ens ocupa.


Moment de la signatura de compra d'Es Figueral


Carrer de Feliu Morey Amengual.-  
Temps enrere: Restaurant/ Pistes de petanca.  Actualment:  Centre veterinari/ Companyia Telefònica.

 Pista de petanca

Feliu Morey, sacerdot missioner gabellí a terres de Xile, realitzà una gran labor apostòlica. A Temuco, va fer construir una capella idèntica a l’existent al Castell de Capdepera. Morey Amengual va morir als quasi 105 anys i des de Capdepera se li va retre homenatge, mitjançant correus postals i telefònics adreçats a les tres nebodes que convivien  amb el capellà.  La  mancança de comunicació fluïda existent fa mig segle obligà a fer-ho així. A la seva mort, es va tributar, al seu poble natal, Capdepera, a mossèn Feliu Morey, solemnes exèquies amb representació institucional i religiosa illenca.


Feliu Morey Amengual

Mossèn Antoni Maria Alcover.-  Temps enrere: Restaurant. / Actualment: Neteja vehicles/ Oficina revisió permís conducció/ Accés piscina municipal/ Pista de bàsquet.

Camí vell del Far.-  Aquesta, i no d’altra, és la denominació del domicili social de l’IES Capdepera. Cap gabellí, fins aleshores, no ha estat capaç d’esbrinar per què es va retirar aquest antiquíssim nom i es col·locà, a la façana de l’Institut, carrer del Mar. De tothom és sabut que el carrer del Mar, des de sempre, acaba a Can Barquer, vora la casa del marquès de Son Barbassa (antic Can Carburo), i  veïnat de la costa de na Ferrera. Inclús correus té clar que el carreró de Can Barquer comença al de la Mar i acaba al Camí vell del Far. Sembla que el canvi no es va consultar i, en lloc de posar-li carrer d’Antoni Flaquer Reynés, Solleric, eminent docent republicà gabellí  – nom que també va sonar per posar a l’Institut -, idò, al seu lloc, substituïren Camí vell del Far, perllongant sense to ni so, el de  la Mar; i ningú, ara mateix, no sap si aquest finalitza per devers na Cabrona, a prop de la depuradora on comença el camí  del Coll d’Os  i cap a Cala Rajada, que era on anava a desembocar l’històric i malmenat Camí vell des Far- el qual, malgrat el canvi de denominació, no hi desemboca a la mar, sinó que arribava al far de la Punta de Capdepera.

 Cas Carburo

Actualment.-  Institut d’Ensenyança Secundària/  Centre Jove / Parc infantil/ Pistes futbet i bàsquet Club Capdepera/ Entrada Poliesportiu municipal.  Tots ells encara  porten com a adreça de domicili social : “Camí vell del Far” .

Institut de Capdepera

Carrer de sa Teulera.-  A aquest carrer, tot i fer anys que la fàbrica es va clausurar i al seu lloc es va construir una finca de pisos, hi hagué una terrisseria propietat de Bartomeu Massanet Sureda, Guitarró, que fou batle de Capdepera en temps de la dictadura.

Temps enrere:  Agència de transports / Gerreria/ Estudi fotografia.  Ara mateix: cap negoci.

Teulera antiga (Foto Vives)

Carrer de na Velleta.-  Antigament: Contractista d’obres/ Pintor-emblanquinador. Actualment: cap activitat. 

Afegitó: a l’anterior capítol, al capdamunt del carrer del Port, antany, al número 3, hi hagué la botiga de queviures de Can Matevet, ancestres de l’hotel Gili (ara, Na Forana).

I per avui, res més.  Fins aviat!