A través d’aquest article esbrinarem qui eren els republicans federals de Capdepera i el seu projecte polític. En coneixerem distints moments de la seva història. Per exemple, un de crucial va ser el Sexenni Revolucionari (1868-1874). aquests sis anys foren clau per entendre fets singulars d’aquesta localitat, com n’és l’arrelament d’altres religions, com el metodisme, o creences com l’espiritisme entre els seus habitants. analitzarem també la seva organització durant una època de manca de llibertats i de clandestinitat pels republicans, com és la Restauració borbònica i dedicarem un capítol especial a la societat Unió obrera Balear, hereva de tot allò que suposà l’esperit de la Revolució de Setembre i que aplegà tota la dissidència religiosa durant el decenni dels anys vuitanta i noranta. a més, a Capdepera es reivindicà la igualtat entre homes i dones i es dugueren a terme pràctiques mutualistes i cooperativistes. aquestes idees foren recollides per un naixent socialisme que, a Mallorca, a principi de segle XX, començà a liderar el moviment obrer i que precisament a Capdepera arrelaren ben aviat i amb èxit.