Capítol 33Joan Terrassa Melis fou president fins al juliol de 2015
 
 El 17 de setembre de 2010, la Confraria de Pescadors de Cala Rajada convidà l’associació “Ca Nostra” a prendre part a la Mostra de la Llampuga del 10 d’octubre. La directiva va decidir complaure la gent de la mar local, malgrat ser una feina molt feixuga per a la seva edat. Els instal·len un estand i els serveixen cent quilos de llampuga, un centenar de quilos de pebres i d’altres ingredients necessaris per a executar la recepta que volen oferir: llampuga amb pebres vermells. Un grup de joves mariners es compromet a condimentar, en una altre ocasió, una paella, amb la finalitat d’imprimir un cert moviment al tarannà del club de tercera edat, per a entreteniment dels associats.


Miquel Alzina amb Maria Antònia Munar

Es convoquen els socis candidats que vulguin encarregar-se de cantar el bingo, tota vegada que el club es troba en dificultats per trobar gent que vulgui dedicar-s'hi tres capvespres cada setmana. S’augmenten les partides de cobrança per a la persona que dirigeixi el bingo, per a la que cobri als participants i per al manteniment dels locals on es desenvolupa l’activitat. Sembla que n’hi hagué molts de llépols i, d’aleshores ençà, encara n’hi ha que hi són. Molt bé!


Miquel Ferrer Ginard, amb el seu fill, l'exbatle Joan Ferrer, amb el batle Fernàndez.

La Federació de la Part Forana convoca una Trobada a Lluc, denominada Ofrena Floral a la Verge. Es tracta d’una concorreguda i vistosa diada en què participen les associacions de la Part Forana mallorquina, que compta amb la presència del Bisbe de Mallorca, els Blauets del monestir i autoritats respectives. L’ofrena consisteix amb objectes típics, tradicionals, de cada poble, que el presidents depositen al peus de la Mare de Déu.


Joan Font i Bàrbara Gayà, matrimoni major de 85 anys
El 19 de maig de 2011 se celebra Assemblea General Ordinària, que compta en l’assistència d’Antoni Niell, president de la Federació de Gent Gran de Mallorca. En el transcurs de la reunió, cessen a la junta directiva, voluntàriament, Antònia Cursach, Bàrbara Flaquer, Margalida Tous, Antoni Moll, Miquel Alzina, Miquel Terrassa, Pere Melis i Vicenç Garau.  Es presenten per a constituir la nova Junta, Catalina Genestra (nova tresorera), Miquel Vaquer (nou secretari) i Pedro Reche, Carmen Otuño i Catalina Mayol (vocals). Continuaven Joan Terrassa (president) i Catalina Moyà (nova vicepresidenta). Es declara na Margalida Tous com a sòcia honorífica. 


 Àngela Servera, premi a la dona major, de mans del batle i en presència de l`exbatle Joan Pascual, i esposa, i el pare d’aquesta, també honorat.

Miquel Alzina Nebot, vocal cessant i antic president, va exposar la seva opinió en relació amb el funcionament de la junta, posant èmfasi en què – segons consta a l’acta de 18 de maig de 2011 – no es complien les determinacions preses per acord de junta, de vegades sense constar en acta, i es prenen decisions unilaterals sense consulta prèvia. ”La Tercera Edat – manifestà Alzina – està formada per un conjunt de persones heterogeni i, per tant, s’ha d’intentar satisfer les necessitats i gusts de tots, de la majoria, i no únicament d’uns quants. Crec que això no es pot acceptar. Un exemple d’aquest tipus de gestió és el fet de no haver-se modificat els estatuts de “Ca Nostra”, havent-se aprovat  ja fa temps, per majoria. I està paralitzat aquest assumpte per la negativa de no voler-ho signar el president i altres directius. I això no és acceptable! S’ha de convocar nova assemblea per dur a terme aquesta aprovació definitiva o incorrem en il·legalitat.”. Sense més comentaris, perquè llavors s’enfaden…. Però queda dit: paraules que consten en acta, no hi afegim ni una coma.


El batle i el president homenatjant Climent Terrassa “Ruis” 


Rafel Ignasi Sard Melis, també distingit, amb la seva senyora i net.
En el transcurs del període 2010/2015 foren distingits com a socis majors de 85 anys, a qui es reté homenatge amb motiu de les distintes celebracions d’aniversari dels esmentats exercicis, el 25 d’agost: Sebastiana Adrover Adrover, Concepció Moltó Solivelles, Sebastià Sureda Massanet, Bàrbara Ferrer Garau, Àngela Servera Nebot, Climent Terrassa Flaquer, Bartomeu Orpí “Barraqueta”, Joan Font Lliteres, Bàrbara Gayà, Miquel Ferrer Ginard i Rafel Ignasi Sard Melis.


Bartomeu Orpí “Barraqueta” rebent el seu homenatge

Joan Terrassa Melis “Meco”  es va perpetuar, com a president de “Ca Nostra”,  fins al 25 de juliol de 2015.

Joan Terrassa, president