inici

Cap Vermell

L'associació "Ca Nostra" a l'ofrena floral a Lluc


L’associació de Gent Gran “Ca Nostra” de Capdepera va prendre part, a Lluc, en la trobada d’entitats de persones majors de Mallorca i en l’Ofrena Floral a la Verge.

A l'espaiós acolliment, les representacions del mig centenar d’associacions, encapçalades la majoria pels batles o regidors respectius i amb presencia de director general del Consell, Jaume Alzamora, la consellera d’Hisenda del Govern, Catalina Cladera i la presi-denta de la Federació de Persones Majors, pogueren escoltar els Blauets de Lluc, en el transcurs de la cerimònia religiosa presidida per Prior del Monestir.

Pedro Llabata, president de “Ca Nostra”, va fer entrega als cel-brants de la missa comunitària d’un ram de flors col·locat dins una panera de llata típica de Capdepera, com sol ser habitual, any rere any, en aquesta trobada.

Les associacions de les zones del Llevant i Pla gaudiren d’un suculent dinar a Son Sant Martí, on va acudir el president del Consell, Miquel Ensenyat.

M e y m e

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar