" Quan una llengua trontolla i és arraconada, i substituïda, allò que més resisteix les escomeses són els topònims. Faríem bé, per tant, de ser curosos, en aquest aspecte ".


Ha caigut a les meves mans un preciós fulletó publicitari de l'Associació Hotelera, de recent edició,  en què es posa especial èmfasi en les rutes senderistes del municipi. Amb moltes i belles imatges, crec que es tracta d'un treball molt acurat, que posa en relleu que en el nostre entorn es poden fer moltes més coses que prendre el sol i anar de marxa. Així que, d'entrada, enhorabona, per més que el català no hi figura com una de les llengües amb què s'ha redactat. Segons he pogut esbrinar, es tracta d'un material destinat a promocionar el nostre producte fora de les Illes Balears i per tant el català es deu considerar sobrer. Cert és que entre Catalunya i el País Valencià hi ha un grapat de milions d'habitants que comparteixen la nostra llengua, però bé, segur que l'estratègia comercial de l'Associació Hotelera ho deu tenir ben apamat, tot això.

Amb tot, no és d'aquest aspecte, que em volia ocupar, sinó dels topònims que s'hi fan servir. Concretament, Cala Ratjada i Font de sa Cala. Del tema de la t de Cala Rajada ja se n'ha parlat a bastament i, en aquest sentit, que cadascú faci el que trobi, a títol personal. El que no entenc, en canvi, és que també faci el que vulgui una corporació com la dels hotelers, la qual, encara que de caràcter privat, té en mans seves els interessos econòmics d'una part majoritària de la gent d'aquest poble. I menys entenc que actuïn d'aquesta manera en un projecte, com el dels fulletons de què estam parlant, que compta amb una important subvenció de l'Ajuntament, és a dir, de tots nosaltres.

Crec que els hotelers, a més d'ignorar l'oficialitat del topònim de Cala Rajada, s'equivoquen de cap a peus. L'argument que el nom de la nostra primera zona turística fa molts d'anys que es promociona a l'estranger amb la t inclosa, i que adoptar la forma normativa embullaria els clients, no té cap sentit. Els clients alemanys, o d'on siguin, saben perfectament que Cala Rajada i Cala Ratjada designen una mateixa destinació. Per favor! I, en canvi, el que més els deu embullar és arribar a Mallorca i que el primer que es trobin siguin els indicadors de carretera, i a continuació tota la retolació de caràcter oficial, i molta de particular, sense la t. Es deuen demanar si no sabem ni com s'escriu el nom del nostre poble.

Pel que fa a Font de sa Cala, així, sense article inicial, és una perversió lingüística inacceptable. És que els mateixos hotelers, o qualsevol persona del poble, es refereixen a aquesta zona prescindint de l'article? No hem dit sempre, i continuam dient avui, sa Font de sa Cala? No té importància, un article? Segur? Algú gosaria dir que va a Carregador, o a Mesquida, o a Pobla, o a Salines? Per aquí, però, ja duim una temporada llarga que sa Font de sa Cala ha perdut un dels seus articles, i ningú se'n queixa. Bé, jo sí, i ja fa estona, i debades.

Quan una llengua trontolla i és arraconada, i substituïda, allò que més resisteix les escomeses són els topònims. Ens convendria, per tant, ser curosos, en aquest aspecte. Les institucions hi tenen una gran responsabilitat, i crec que els hoteleres farien bé de no embullar la troca i de ser respectuosos amb la toponímia que els experts en la matèria han fixat i que ha estat recollida normativament. Demostrarien, i esper que així ho facin, lleialtat lingüística i respecte a la legalitat..., encara que aquesta no els obligui.

Insistesc: els fulletons, preciosos!

 

Jaume Fuster