Hipocresia laboral


  "...quan acabi aquesta recuperació que ens diuen
  que ja ha començat, quin tipus de feina tendrem?"


 
Dia 12 de febrer de 2012 va entrar en vigor la reforma laboral de la qual tantes vegades se’n parla i, com no podia ser d’altra manera en aquest país, de llavors ençà han sortit multitud de lleis i decrets que modifiquen la normativa laboral. Com ja estam acostumats, en qüestions bàsiques com són l’educació i el món laboral mana la  improvisació, amb els resultats que ja coneixem, a més de crear una inseguretat jurídica alarmant.
 
Seria molt llarg enumerar les reformes (retallades) que s’han duit terme els dos darrers anys en matèria laboral i que restringeixen de manera ostensible l’accés a la jubilació, a les prestacions i als subsidis de l’atur i també limiten de manera extraordinària els drets col·lectius i individuals dels treballadors així com l’eficàcia dels convenis col·lectius. Algunes d’aquestes retallades ja les vénen patint molts treballadors però sobretot afecten i afectaran als treballadors que ara es troben entre els 45 i 60 anys. Pels que estam per davall crec que el millor és no fer plans de futur i esperar, com no, les properes reformes laborals.
 
Avui però, volia parlar sobre una de les apostes que està fent el govern actual com és la que el contracte a temps parcial agafi molta més rellevància, de manera semblant a com es fa a Alemanya amb els anomenats minijobs. El problema ve quan es vol copiar un sistema sense canviar les condicions que tenim aquí. Sense valorar els avantatges i desavantatges dels minijobs a Alemanya, es pot dir que es tracta de contractes amb un màxim de 15 hores setmanals i un sou mínim de 400 €, de manera que és bastant habitual que un mateix treballador tengui més d’un contracte d’aquet tipus.
 
Però, què passa a Espanya? Per començar, el sou mínim interprofessional per a un treballador a jornada completa de 40 hores és de 645,30 € . Per tant, fent una simple regla de tres, podem deduir que el sou mínim a Espanya seria de 241,99 € per les 15 hores de feina.
 
Un altre aspecte a destacar és que a Alemanya, quan fas un contracte a temps parcial, només fas les hores que marca el contracte i, per tant, tens la possibilitat de poder fer una altra feina (si en trobes) durant la resta de la jornada. A més, s’ha de dir que a la major part d’Europa les jornades solen ser contínues. En canvi Espanya és un dels països d’Europa on la jornada laboral acaba més tard i, a més, moltes de les jornades que es fan son partides. I no val dir que és per un tema de clima, ja que als països veïns (França, Portugal) la jornada laboral acaba molt més prest que a Espanya.
 
I pel que fa a les hores de feina, què ens trobam? Idò el que calia esperar, contractes a jornada completa que es transformen a temps parcial però fent les mateixes hores, o directament ja t’agafen a mitja jornada amb la condició que l’has de fer sencera (i si no t’agrada ja saps on és la porta!).
 
Per cert, quan acabi aquesta recuperació que ens diuen que ja ha començat, quin tipus de feina tendrem?
 
Mateu Garau Flaquer