LA PROTECCIÓ DEL CANAL DE MALLORCA
" La disposició i vot favorable dels canyamelers – tots ells oriünds d’Artà – perquè s’activi la protecció del canal ha estat abassegadora"

Per la meva cama d’artanenca em puja un raig de satisfacció en comprovar que a Artà demanen que s’agilitzi la protecció del canal de Menorca.  I no és per manco, tota vegada que els indrets de la costa artanenca són els més propers a l’illa del vent, a Ciutadella, concretament.

Al mateix temps que sobre les prospeccions petrolíferes, l’Ajuntament d’Artà també insta el Govern Balear a agilitar els tràmits perquè el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient declari Lloc d’Interès Comunitari l’esmentat canal de Menorca, com ho fan – a partir del text redactat – els Verds i el GOB. El fet incidiria que el canal  passàs a formar part de la Xarxa Natura 2000, que té per objectiu el manteniment  i excel·lent conservació dels hàbitats i espècies marines.

Existeix a la localitat artanenca una plena confiança en l’èxit d’aquesta iniciativa, convençuts com estan que els lligams que uneixen Artá amb Ciutadella –amb Menorca, a la fí – com a enclavament més curt  entre les dues illes,  farà que el Govern del senyor Bauçà i el senyor Company s’ho prengui seriosament  i en consciència.

Nosaltres, la família, vivim a Canyamel,  i una servidora i dos amics hem anat fent als habitants d’aquella zona una mena d’enquesta sobre el tema que avui, m’ocupa. La disposició i vot favorable dels canyamelers – tots ells oriünds d’Artà – perquè s’activi la protecció del canal ha estat abassegadora. Inclús algú s’ha atrevit a parlar de construir un moll, un petit port, com el de Valldemossa, a baix del Matzoc, amb totes les garanties ecològiques i evitant destruir aquells bells paratges del Parc de Llevant, posat que – sent el lloc més proper a Ciutadella – donaria un gran impuls a l’ideari i projecte turístic que agombola el regidor i futur batle  d’Artà, Tomeu Gili.

Una servidora, com a bióloga que sóc i amant de la naturalesa  cent per cent (he procurat amb les variades col.labora-cions meves a aquesta revista deixar-ho demostrat), em felicit de comptar al poble de la meva mare amb responsables polítics que demostren això mateix: ser responsables. Supòs que a altres pobles dels voltants en sortiran beneficiats, al mateix temps, malgrat no tenir la incidència tan directa amb Menorca com tenim devers Artà.

Joana Gomila - Trescadora