Carta a la Senyora Juana Maria Camps, figurant com a Consellera d’Educació.
Senyora Camps, record que quan vostè va arribar al càrrec va començar dient que en matèria d’educació tenia els mateixos coneixements que qualsevol altra persona, però el que jo no em podia imaginar és que s’esforçaria tant per fer veure que no en sabia ni poc, ni molt, sinó absolutament gens. Si segueix aquesta carrera amb l’argumentari tan desbaratat, podrà fer seu aquell escrit que diu: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora…” (Antonio Machado)

Realment ha estat com un bomber que arriba a un incendi i aboca una llauna de benzina, algunes de les seves dites m’han fet dubtar, doncs creia ingènuament que una persona que ocupa el càrrec de Consellera d’Educació no podia fer ús del desbarat per justificar les seves mesures. Per començar, va dir que l’aplicació de les TIL suposaria que els pares podrien deixar de pagar classes particulars per tal que els seus fills aprenguessin anglès. Realment s’ho creu? O és que no té altra justificació per defensar l’indefensable?

Personalment crec que l’aprenentage de l’anglès és important per als nins i nines que són el futur d’aquesta comunitat, però introduir de cop assignatures no lingüístiques en anglès suposarà la necessitat d’un reforç suplementari per a l’alumnat amb un nivell just d’anglès, atès que és evident que la introducció de matèries en aquesta llengua en suposarà un increment de l’exigència, o és que creu que l’aprendran per ciència infusa? No ho podrien fer de manera escalonada? Per exemple començant a educació infantil i anar ampliant així com els nins anessin adquirint les habilitats lingüístiques necessàries?

“Hem format més de 3.800 professors”, deia vostè el 22 de maig, per referir-se al fet que tenien els mitjans humans per dur endavant les TIL, però vostè realment creu que un curs de 50 o 100 hores, i encara que fos de 500 hores, pot preparar una persona per fer una assignatura en una llengua que no domina? Seriosament, s’ho creu això?

Ara diu que hi ha professors que adoctrinen a les aules i, amb tots els respectes que es mereix el seu càrrec, només puc definir les seves declaracions com d’irresponsables. Li ha dit algú que la màxima responsable en Educació és vostè? Li ho dic perquè se suposa que si aquestes pràctiques són reals, la persona que ha de posar-hi remei és vostè, el que no pot fer és anar fent declaracions desafortunades i que denoten desús en la pràctica de l’ètica, per tal de desviar l’atenció, vostè acusa i ja va bé... doncs no, això no va així; des de la Conselleria d’Educació s’han de transmetre valors, també l’escola n’ha de transmetre, i un d’aquests valors tal volta podria ser que per defensar una cadira no s’hi val acusar tot un col·lectiu de manera gratuïta.


Acudit d'en Xisco i en Ramon Provenzal

Quan a l’escola s’ensenya a reciclar, a respectar el torn de paraula, a tenir cura del material, a respectar l’entorn... es fa política, es tracta d’una preparació per quan s’han de prendre decisions, però a l’escola pública no es fa adoctrinament, malgrat la senyora Camps tal vegada ho preferiria. Evidentment, un mestre difícilment pot separar la seva persona de la seva pràctica docent, vull pensar que vostè tampoc no pot (bé, jo diria que això és evident), però estic segur que tenim bons professionals a l’educació i a la sanitat, millors del que molts dels nostres “responsables (?) polítics” es mereixen, també n’hi ha de poc complidors (segur que la senyora Camps en coneix algun o alguna) no ho negaré, com succeeix en totes les professions, però estaria bé que, en lloc de dedicar-se a aprofitar la seva actual professió de “política” per atacar el col·lectiu de mestres -i així desviar l’atenció dels retalls tan ferotges que ha patit l’ensenyament públic aquests darrers anys (es tornen a escapçar els pressupostos del 2012, es retallen més de 17 milions d’euros, dels quals 10,5 milions són de la partida de personal, per tant, menys professorat per al proper curs)-, fes política de veres, això és el que els ciutadans en general li agrairíem, i també que treballàs per millorar l’ensenyament d’aquestes illes i deixàs de criminalitzar aquells que un dia van ser companys seus i que ara sembla odiar tant.

Joan Ramon Bosch Cerdà