Infraccions quotidianes
Sense necessitat de sortir del nostre redol, podem assistir a la transgressió insistent del codi de circulació. I és que, en alguns casos i llocs determinats, les infraccions es repeteixen de manera contumaç i sistemàtica. Caparruda, diríem. Es tracta, per tant, de faltes que gairebé han esdevingut costum i que hauríem de mirar de reconduir – mai millor dit – cap a codis de bona conducta propis d’una societat civilitzada. I és que, a més, són infraccions que posen en perill la resta de conductors i vianants, els quals pateixen aquestes conductes incíviques. Us en posaré alguns exemples que, segurament, heu observat com jo mateix.

- Encapçalant el rànquing, hi tenim el límit de velocitat de l’autovia Joan Carles I. Els 50 km fitxats ens els dos sentits són superats per la majoria de conductors, a vegades fins a velocitats que s’apropen al doble de la permesa. Una vergonya.

- Manca d’ús o ús indegut dels intermitents en les rotondes. Aquí es nota o bé una falta de rigor per part de les escoles de conductors o bé peresa mental per part d’aquests. Un embull. La rotonda de la benzinera és travessada per un percentatge considerable dels cotxes que pugen de Cala Rajada, com si res, ben igual que si fos un bocí més de l'autovia, a molta més velocitat que els 40 km/h preceptius.

- Confluència del carrer Nereides amb l’avinguda Mediterrani, al costat de l’hotel Son Moll. Un percentatge considerable de conductors no obeeix la senyal de stop en el primer dels carrers esmentats. Molt perillós.

- Confluència de l’avinguda Gabriel Alomar amb la mateixa avinguda Mediterrani. La mateixa conducta del cas anterior i, per tant, també molt perillós.

- Stop de la via Menorca a l’encreuament amb via Mallorca, de Cala Rajada. Una majoria no arriba a fer ni un “deixau passar”.

- Encreuament de la carretera d’es Carregador amb el desviament a sa Font de sa Cala. Els que davallen de Capdepera, si volen seguir cap a sa Cala, haurien de posar l’intermitent a la dreta (surten de la via principal), i els que pugen de sa Cala haurien d’indicar cap on giraran (entren a la via principal). Gairebé ningú posa l’intermitent. Sí que el posen, en general, els que vénen de Cala Rajada i volen girar cap a sa Cala.

- Carrer d’es Port: escassos conductors respecten la limitació de 30 km/h.

He citat aquests casos precisament, com deia al principi, per la insistència en la infracció.

I si ens proposàvem fer-ho una mica millor? O és que la seguretat de tots plegats no es mereix un esforç. Som-hi!