inici

Cap Vermell

Defuncions / Margarita Servera Riera

Defuncions / Manuel Muntaner Fernández

Defuncions / Antonio Bauzá Massanet

Defuncions / Eloy Espinar Salom

Defuncions / Antonia Bauzá Nadal

Defuncions / Francisco Álvarez Escudero

Defuncions / Josefina Aguiló Forteza

Defuncions / Manuela Rigo Melis

Defuncions / Antonio Antich Pastor

Defuncions / Catalina Ferrer Garau

Defuncions / Leonor Esteva Rullan

Defuncions / Sebastià Sureda Massanet

Defuncions / Dominga Avellaneda Martínez

Defuncions / Francisca Tous Alzina

Defuncions / Juan Morey Melis

Defuncions / Antonio Mateo Regueiro Tous

Defuncions / Maria Ferrer Garau

Defuncions / José Alzina Alzina

Defuncions / Jesús Pérez Banzic

Defuncions / Pascual Larena Escalado

Defuncions / Adrián Serrano Pérez i Sandra Pinilla Macías

Defuncions / Francisca Sard Melis

Defuncions / Pedro Massanet Sirer

Defuncions / Simona Sánchez Alfaro

Defuncions / Antonia López Hernández

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar