inici

Cap Vermell

Defuncions / Dominga Avellaneda Martínez

Defuncions / Francisca Tous Alzina

Defuncions / Juan Morey Melis

Defuncions / Antonio Mateo Regueiro Tous

Defuncions / Maria Ferrer Garau

Defuncions / José Alzina Alzina

Defuncions / Jesús Pérez Banzic

Defuncions / Pascual Larena Escalado

Defuncions / Adrián Serrano Pérez i Sandra Pinilla Macías

Defuncions / Francisca Sard Melis

Defuncions / Pedro Massanet Sirer

Defuncions / Simona Sánchez Alfaro

Defuncions / Antonia López Hernández

Defuncions / Margalida Mateu Mulet

Defuncions / Juan Flaquer Servera

Defuncions / Sebastià Perelló Gost

Defuncions / Isabel Maria Carmona Quiles

Defuncions / Margarita Julià Moll

Defuncions / Bàrbara Gayà Ferrer

Defuncions / Gonzalo Barrantes González

Defuncions / Miquel Gomis Sansó

Defuncions / Maria Riera Ferrer

Defuncions / Antoni Martorell Seguí

Defuncions / Catalina Calafat Riera

Defuncions / Juan Antonio Asensio González

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar