inici

Cap Vermell

Defuncions / Catalina Melis Sancho

Defuncions / Luís Ferrer Cursach

Defuncions / José Fernández Orts

Defuncions / Rafael Ignacio Sard Melis

Defuncions/ Bartomeu Riutort Perelló

Defuncions / Pep Mestre Roca

Defuncions/ Manuel Peña Gonazález

Defuncions/ Chan Roy Ajoeb

Defuncions/ Jose Eduardo Massanet Massanet

Defuncions / Guillermo Mas Escanellas

Defuncions / Isabel Nadal Moll

Defuncions / José Palmer Lladosa

Defuncions / Lorenzo Gili Carbonell

Defuncions / Miquel Servera Gili "Rei"

Defuncions / Manuel Ruiz Tous

Defuncions / Maria Antònia Palmer Llaneras

Defuncions/ Anthony David Evans

Defuncions / Jeroni Garau Fuster

Defuncions/ Ana Maria Martín Gonzalez

Defuncions/ Antoni Amengual Bujosa

Defuncions / Miquel Garau Orpí

Defuncions / Francisca Rosselló Lladó

Defuncions / Fermin González Garcia

Defuncions / Paco Salinas Álvarez

Defuncions / Bàrbara Lareu Moll

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
 

Horaris C E Escolar