inici

Cap Vermell

Defuncions / Leonor Fuster Lareu

Defuncions/ Joan Fuster Lareu

Defuncions / Maria Morales Onivenis

Defuncions / Antonio Malpesa Muñoz

Defuncions/ Dolores Martínez Reche

Defuncions / Antònia Alcina Alcina

Defuncions / Maria Marta Villiger Vidmer

Defuncions / Ana Maria Edreira Mouriño

Defuncions / Catalina Serapio Reus

Defuncions / Margalida Servera Melis

Defuncions / Antònia Molll Moll

Defuncions / Mariana Lucha Jumilla

Defuncions / Catalina Melis Sancho

Defuncions / Luís Ferrer Cursach

Defuncions / José Fernández Orts

Defuncions / Rafael Ignacio Sard Melis

Defuncions/ Bartomeu Riutort Perelló

Defuncions / Pep Mestre Roca

Defuncions/ Manuel Peña Gonazález

Defuncions/ Chan Roy Ajoeb

Defuncions/ Jose Eduardo Massanet Massanet

Defuncions / Guillermo Mas Escanellas

Defuncions / Isabel Nadal Moll

Defuncions / José Palmer Lladosa

Defuncions / Lorenzo Gili Carbonell

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar