E
n cas de pluja les activitats d'animació infantil, del 31 d'octubre, se traslladaran a la cafeteria del Centre Cap Vermell.