Aprovació bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de personal funcionari administratiu interí de l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el procediment de concurs.

El BOIB publica les bases i la convocatòria per a crear una borsa de funcionaris administratius, justificada en la urgència de cobrir places de forma interina "A fi de garantitzar un funcionament adient dels serveis municipals"      

Aquesta és la publicació del BOIB: