inici

Cap Vermell

Oferta CEPA Artà 2017 

 

ENSENYAMENTS INICIALS. NIVELL I (ALFABETITZACIÓ)
Destinataris: majors de 18 anys sense estudis
Finalitat: Adquirir els coneixements bàsics en lectoescriptura i matemàtiques.
Lloc : IES Capdepera
Horari:  Dilluns, dimarts, dijous de 16:00 a 17:50h i  divendres de 16:50 a 18:45h
Hores: 9 hores setmanals
Inici: 02/10/2017 Final: 15/06/2018
Preu: Gratuït 

CATALÀ. NIVELL A2
Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc : IES Capdepera
Hores: 3 hores setmanals
Horari: Dimarts i dijous 17:50 a 19:15h  
Inici: 03/10/2017 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material
Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet
 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DE L’AULA CAPDEPERA
D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.
Del 13 al 29 de setembre
Horari:  17:30 a 20:30 h
Lloc : L’aula d’adults  del poliesportiu  Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)
També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà, consultar termini al final del document

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00                                                      www.cepaarta.cat

 

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2017-2018

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)
Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 02/10/2017 Final: 09/02/2018

Segon quadrimestre:
Inici: 19/02/2018 Final: 22/06/2018

Preu: 30 € en concepte de material

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera
Destinataris: persones majors de 18 anys o persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral. 
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00  a 14:00h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 02/10/2017 Final: 09/02/2018

Segon quadrimestre:
Inici: 19/02/2018 Final: 22/06/2018

Lloc: Escoles Velles de Son Servera

Preu: 30€

Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en que es fa la prova
Finalitat:Preparació per a les proves d’accés a  la UIB
Hores: màxim 15h setmanals.
Horari: De dilluns a dijous dins la franja de 16.30 a 21.30h
Inici: 02/10/2017  fins a la data de la realització de la prova
Preu: 10€  per mòdul en concepte de material

 

INFORMÀTICA. Iniciació al maneig de l’ordinador, processador de textos, internet i correu electrònic bàsic, creació d’àlbums digitals... segons les preferències de l’alumnat
Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari segons la demanda de l’alumnat
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dimecres de 17:25 a 19:25h
Inici:  18/10/2017 Final: 30/05/2018
Preu: 15€
 

TALLER CONÈIXER ARTÀ.

Donar els fonaments per conèixer i interpretar els elements del patrimoni natural i històric del municipi artanenc, la seva singularitat i les seves característiques. Es tracta de coneixements bàsics que permetran als assistents  identificar els trets fonamentals del medi físic i natural així com les diferents fases històriques del nostre passat amb especial atenció a l’estudi i la descripció de les restes arqueològiques i monumentals.
Curs impartit per l’historiador Jaume Alzina
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dijous  de 18:30 a 20:30h
Inici: : 19/10/2017 Final: 31/05/2018
Preu: 15€

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc: CEPA Artà / Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dimecres de 17:25 a19:15h
Inici: 04/10/2017 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material

CATALÀ. NIVELL C1
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dijous de 17:25 a 19:15h
Inici: 05/10/2017 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material 

ANGLÈS I
Destinataris: persones amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El  curs correspon a un nivell A1+ del MECR
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dimecres de 17:30 a 19:00h i dijous de 16:30 a 18:00h
Inici: 18/10/2017 Final: 31/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material                           

ANGLÈS II
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès . El curs correspon  a un nivell A2 del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns de 18:30 a 20:00h i dimecres de 19:00 a 20:30 h
Inici: 16/10/2017Final: 30/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS III 
Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès.  El curs correspon  a un nivell A2+/B1  del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns de 20:00 a 21:25h i dijous de 19:15 a 20:45h
Inici: 16/10/2017 Final: 31/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material 

ALEMANY I
Destinataris: persones sense coneixements d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1 del MECR
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns  16:30 a 18:00h i dimecres de 17:20 a 18:50h
 Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Inici:  16/10/2017 Final: 30/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material

ALEMANY II
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns 18:00 a 20:00 i dimecres de 18:50 a 19:50h
Inici 16/10/2017 Final: 30/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material

ALEMANY III (Turístic)
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany i volen millorar les seves destreses comunicatives en contextos com hotels, restaurants i tendes  turístiques, etc. El curs correspon  a un nivell A2 del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobretot a nivell oral.
Hores:  3 hores setmanals
Horari:  Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:25h
Inici: 16/10/2017 Final: 30/05/2018
Preu: 15€ en concepte de material

PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU
El CEPA Artà és centre avaluador de les proves de competències clau de nivell 2 i 3, que permeten accedir als certificats de professionalitat. Les convocatòries que tindran lloc aquest curs són:
9 i 10   d’octubre de 2017
6 i 7 de novembre de 2017
15  i 16 de gener de 2018
12  i 13 de març de 2018
10 i 11 de maig de 2018
10 i 11 de setembre de 2018
12 i 13 de novembre de 2018 

La matrícula per a les proves la podeu realitzar tant al nostre centre com a les oficines del SOIB.
Per a més informació podeu dirigir-vos a l’oficina del SOIB o consultar la seva plana  pàgina web: www.soib.es

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font)
D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

 

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE
Antics alumnes:          del  5 al 12 de setembre de 2017
Nous alumnes:            del 13 al 26 de setembre de 2017
Horari:                      De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
                                Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE
Tots els alumnes:        del 12 al 16 de febrer de 2018

Horari:                       De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
                                Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA 
Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.
Per  català C1:Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.
Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.
* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet
Informació i matrícula: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat

IMPORTANT: Els cursos que no tinguin suficient matrícula per poder-se impartir seran anul·lats

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar