inici

Cap Vermell

Inauguració de l'exposició d'escultures de Miguel Sarasate

Dissabte dia 1 d'abril a les 11,30h

Punt de partida: plaça son Moll
Miguel Ginard Cortés SARASATE (Saragossa, 1952)

Escultor de vocació primerenca, va aprendre de son pare, la tècnica del ferro i l'amor a l'escultura.
Sarasate fa de l'escultura la seva forma de viure, sentir i realitzar-se com a persona en el seu compromís amb la societat. L'obra de l'escultor pretén establir un llenguatge directe i intel·ligible amb l’espectador.
És possiblement l’escultor mallorquí actual de més rellevància a nivell internacional.
Ha exposat en individuals i col·lectives a Espanya, Suïssa, Alemanya i Cuba i ha participat en diversos simposis. El seu treball ocupa espais públics de Palma, Barcelona i vàries localitats europees. Des de 1999 ha estat impartint a Cuba cursos de postgrau de tecnologia del metall en l'escultura, com a professor convidat a la Facultat d'arts plàstiques de la Universitat de l'Havana També a la Universitat de les Arts de Moscou. La seva trajectòria mai no ha parat de créixer en intensitat i reconeixement.
Sarasate presenta al passeig Marítim de Cala Rajada BALLANT AMB LES ONES, un conjunt escultòric de més de trenta escultures de diferents tamanys on vol mostrar una  unió a través de la dansa de la gent de Cuba i Mallorca.
A les sales d'exposicions del Centre Cap Vermell presenta per primera vegada en públic un conjunt d'escultures de músics, a més d'animals i cares. També hi trobareu una instal·lació audiovisual.
De Sarasate destaca  la seva investigació sobre el buit com a element plàstic i, per tant, sobre el joc derivat de llums i ombres com a complements del volum. En el seu afany per dominar la matèria amb ànim figuratiu, Sarasate toca diferents camps. La música, que ja fou tema favorit del seu pare —que no rebé el sobrenom sense motiu—, es concreta en violins i contrabaixos de línies sinuoses i elegants. El cos humà rep també tractament, així com els rostres —de considerable component expressionista— o estructures semblants a columnes vertebrals. La representació del cavall li ha permès situar-se d'entre els destacats escultors dedicats a aquest tema arreu del món. El contingut màgic de les seves figures humanes s'ha aguditzat arran de l'experiència caribenya, i alguns dels seus bustos cubans afronten amb propietat la comparació amb peces de l'art primitiu: cert hieratisme, una simplificació dels matisos del clarobscur en dualitat, tant a través de la combinació de massa i buit com de la de ferro i acer, el recurs a la frontalitat i l'estilització dels trets en un sentit etnicista.

La seva recerca artística ha merescut la qualificació de forjador a l'aire.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar