L’Ajuntament de Capdepera informa de la creació una borsa de treball per a la categoria d'auxiliar administratiu, grup C, subescala C2, de personal funcionari interí, mitjançant concurs de mèrits per substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit.

Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol•licitud per a la borsa convocada al registre de l'Ajuntament de Capdepera abans del dia 03 de juny, inclòs.

Podeu consultar la convocatòria completa i descarregar la sol•licitud a la web municipal (www.ajcapdepera.net)
Més informació cliclant l'imatge