20 i 21 de maig de 2016. Teatre de la Casa de Cultura de Bunyola.

Dissabte 21 de maig a les 10.30 l'Associació Cultural Cap Vermell (Jaume Fuster Alzina) parlarà sobre: Climent Garau i les seves arrels gabellinesDivendres 20 de maig
16.30 Presentado de les Jornades
17.00 Antoni Marimon Riutort: Camilla Blanes i la
Historia de Mallorca de /'editorial Molí
17.30 Rafel Calafell Ciar: Climent Garau en l'ámbit científic
18.00 Pausa
18.15 Sebastiá Serra Busquets: Del compromís cultural al compromís polític
18.45 Jaume Mateu Martí: Climent Garau i l'Obra
Cultural Balear. L'activisme permanent
19.15 Damiá Pons Pons: Climent Garau i el Grup Blanquerna

Dissabte 21 de maig
10.00 Teodor Suau Puig: Hi ha un Amor mes fort que la mort/ Creure en temps de crisi
10.30 Associació Cultural Cap Vermell (Jaume Fuster Alzina): Climent Garau i les seves arrels gabellines
11.00 Pausa
11.30 Mercé Garau Blanes: Climent Garau de portes endins
12.15 Bárbara Suau Font: Climent Garau a Bunyola
12.45 Caterina Garcías  Sabater i Jaume Mateu Verdera: Don Climent. Mots a l'aire
13.15 Clausura de les Jornades 14.30 Diñar al restaurant Son Térmens
Bunyola 2016