En cas de mal temps, la inauguració es faria a l'entrada del Centre Cap Vermell on també hi ha 5 escultures.