L’Ajuntament de Capdepera informa de la convocatòria d'una plaça de treballador/a familiar amb caràcter laboral temporal, per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.


El procediment de selecció dels aspirants s'efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà en la valoració dels mèrits, la realització d'una prova escrita i una entrevista personal. 

Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud per a la borsa convocada al registre de l'Ajuntament de Capdepera abans del 19 de gener, inclòs. 

Podeu consultar la convocatòria completa i descarregar la sol·licitud als enllaços de sota.


http://www.ajcapdepera.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj300857.pdf