La Associació Quanta[Art] i el Festival de Les Arts al Carrer 2015 de Capdepera