inici

Cap Vermell

Torneig de bàsquet 3x3 Mini Els Reis

 Dissabte, dia 3 de gener, a les 10,30 h

 Poliesportiu Es Figueral
 Organitza l'Atlètic EscolarFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar