inici

Cap Vermell

Assemblea Constituent de "Guanyem Capdepera"


 
 Dissabte 29 de novembre, a les 19 hores Poliesportiu Es Figueral/ Capdepera

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar