inici

Cap Vermell

Convocatòria de Sessió extraordinària de l'Ajuntament en Ple. 21/10/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 176AG/14
DATA: DIMARTS, dia 21 d'OCTUBRE de 2014.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA 

I.- EXP. INTER NÚM. 48/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

II.- RENEGOCIACIÓ DEUTE BANCARI.

III.- ELECCIÓ MODALITAT DE PERSONALITAT JURÍDICA PATRONAT DEL CASTELL.

  

Capdepera, 17 de octubre de 2014.


El Batle,
Rafel Fernández Mallol.

 

 

 

 

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar