inici

Cap Vermell

Noves taxes de la targeta intermodal

Se pot tramitar als serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera


Centre Cap Vermell

   A partir del mes de gener entren en vigor les noves taxes del Consorci de Transports de Mallorca, aprovades a través de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, per la qual cosa les taxes d’aplicació són les següents: 

  • Primera expedició de la Targeta Intermodal: 3,00 euros; per tant, deixa d’ésser gratuïta.
  • Duplicats de la Targeta Intermodal: 8,00 euros; de manera que desapareixen les reduccions per al primer i segon duplicat (fins ara de 3,00 i 5,00 euros, respectivament), homogeneïtzant l’import.

 Aquesta informació es va publicar al BOIB de 31 de desembre de 2013 amb número 181, pàgina 63536.

 Us adjuntam les sol·licituds de les targetes i per a tramitació i informació us podeu dirigir a Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera, al Centre Cap Vermell, telèfon 971819201. 

Regidoria de Serveis SocialsFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar