inici

Cap Vermell

Bases de les subvencions per a la normalització de les empreses a Capdepera

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES, QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER A L’ANY 2013
 L’Ajuntament de Capdepera, amb la intenció de continuar promovent i estenent l’ús progressiu de la llengua pròpia en la retolació i senyalització de les activitats comercials i de restauració del municipi, acorda aquesta convocatòria, que s’ha de regir per les següents bases.

Condicions generals
Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades durant l’any 2013, referides a:
· Rètols comercials i de vehicles.
· Correcció de rètols ja existents.
· Edició de cartes de restaurants i bars.
· Edició de documents administratius (factures, albarans, etc).
· Edició de publicitat impresa.
· Edició de pàgines web i portals d’Internet.

Més informació i fulls de sol·licitud al  pdf: 
SAL / Ajuntament de Capdepera

Servei d'Assessorament Lingüístic/Ajuntament de Capdepera
 
 
 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar