A la vista de les crítiques de tota l'oposició en Xavier Rodríguez Abril ha ha decidit tornar i reincorporar-se a la regidoria de Cultura


Quan la secretària es reincorpori convocarà el ple extraordinari de ratificació de recuperació de l'acta de regidor. La despesa del plenari l'assumirà de la seva butxaca.


Manifestà que no assistí al plenari perquè no fou convocat i que les declaracions del batle li han fet molt de mal.


De fet Fernández digué que si algú més de l’equip de govern no es veia capacitat per seguir o per fer la seva tasca, altra cop s’acceptarien dimissions de membres de l’equip de govern.

Tothom sap que passat Sant Antoni hi haurà una reestructuració d'àrees ja que l'actual equip de govern fluxeja en molts d'aspectes i Xavier, des d'una sòlida formació legislativa, era un puntal d'aquest equip.

"Pels incrèduls, només vull recordar la paràbola del fil pròdig" ha declarat a la nostra reportera Maria Kitchen.