L’OCB DEMANA UNA RECTIFICACIÓ DE LES POLÍTIQUES CONTRA EL CATALÀ, AMB MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES.

L’ENTITAT DENUNCIARÀ DAVANT LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES ELS ATACS CONTRA LA LLENGUA PRÒPIA

Aquest passat dilluns, dia 26, s'ha celebrat el Dia Europeu de les Llengües. La data va ser creada per la Unió Europea amb una doble finalitat: sensibilitzar l’opinió pública sobre la necessitat de conèixer diversos idiomes i celebrar i promoure la diversitat lingüística d’Europa. L’Obra Cultural Balear se suma a aquests objectius i demana a les institucions europees que apostin pel multilingüisme com a via per a la construcció d’una Europa més unida.

En aquest sentit, l’entitat reitera la seva reivindicació a favor de l’oficialitat de la llengua catalana a les institucions europees. Un idioma que és parlat per més de 10 milions de ciutadans, oficial a tres territoris de l’Estat espanyol, amb presència a l’ensenyament, als mitjans de comunicació i al món de la cultura, hauria de tenir el reconeixement de les institucions comunitàries, per a l’OCB. És per això que l’Obra Cultural Balear continuarà demanant a les institucions europees que respectin els drets lingüístics dels catalanoparlants.

Per altra banda, l’entitat aprofita la data per exigir a les institucions de les Illes Balears que contribueixin als objectius de Dia Europeu de les Llengües. Això passa, segons l’OCB, per rectificar els pronunciaments i les accions empreses pel Govern Bauzá contra la llengua pròpia de Mallorca, i, ben al contrari, per impulsar mesures a favor del seu ús en tots els àmbits. En aquest sentit, l’entitat denunciarà davant les institucions comunitàries totes les decisions del Govern, el Consell, els ajuntaments o l’estat que suposin una violació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, aprovada per les Corts espanyoles amb el màxim nivell de protecció durant el govern de José María Aznar.