Que se convoqui una comissió informativa
i que s'emetin informs tècnics
Mateu Melis Tous, en representació d'ES GRUP
EXPOSA:

Que hem vist la regeneració de la platja de cala Agulla duta a terme per la Demarcació de Costes.

Pel que hem pogut veure, NO s’està regenerant la platja amb arena de la mateixa zona, corn se'ns havia explicat, sinó presumiblement amb material de construcció de característiques semblants (marès) i triturat amb maquinària especialitzada, que li dóna la textura semblant a l'arena, però que no ho és, ni en el tamany del gra ni en el color.

Per altra banda, a rnés que es veu clarament que és d'una tonalitat distinta a l'arena de cala Agulla, té "molta pols", que quan es mescla amb l'aigua de la mar, aquesta queda tèrbola una bona estona, només fent la prova amb un petit poal. No sabem què passarà quan tota aquesta quantitat d'arena se'n vagi a la mar. Quedarà l'aigua transparent corn fins ara, que és la senya d'identitat de tot el municipi a nivell turístic???

Sempre hem defensat la regeneració de la platja de Cala Agulla amb arena de la mateixa zona, però pel que veim la regeneració parcial que s'està duent a terme, ens pareix que no ho és.

Per això

SOL-LICIT

Que se'ns convoqui urgentment a una comissió informativa de Medi Ambient per tal d'aclarir tots aquest aspectes.

Que, mentrestant, s'emetin els informes tècnics (no vinculants) per part dels tècnics municipals per veure realment quin material s'està abocant damunt la platja i d'on prové.

Que s'aturin les feines de regeneració fins que tots aquests aspectes estiguin aclarits, ja que ens temem que s'està aconseguint l'efecte contrari al desitjat, que era tornar a tenir la Cala Agulla natural de sempre, regenerada amb la arena de la mateixa platja, i ara se l'està regenerant amb material artificial presumiblement d'altres indrets externs a la zona.