Oferta formativa del CEPA ARTÀ

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ i AULA DE CAPDEPERA
OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ. AULA DE CAPDEPERA

ENSENYAMENTS INICIALS. NIVELL I
Destinataris: majors de 18 anys sense estudis
Finalitat: Adquirir els coneixements bàsics en lectoescriptura en català/castellà i matemàtiques.
Lloc: IES Capdepera
Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 17:25 a 19:15h
Hores: 6 hores setmanals
Inici: 03/10/2011 Final: 22/06/2012
Preu: Gratuït
Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL I
Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Lloc: IES Capdepera
Horari: Dilluns, dimecres  i dijous de  16:30 a 17:25 h
Hores: 3 hores setmanals
Inici: 03/10/2011 Final: 22/06/2012
Preu:  Gratuït
Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

CATALÀ. NIVELL A2
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc:  IES Capdepera
Hores: 3 hores per setmana.
Horari: Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:55 h
Inici: 03/10/2011 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: Gratuït
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto,

TERMINI DE MATRICULACIÓ DELS CURSOS AULA CAPDEPERA
Termini: Del 19 al 30 de setembre de 2011
Horari: de dilluns a dijous  a l’aula d’adults de Capdepera -Poliesportiu Es Figueral-
de 17:00 a 20:00 h.
 - Dilluns i dimarts a l’oficina de turisme de Cala Rajada de 9:00 a 14:00h.
 - Dimecres i dijous a l’oficina de turisme de Capdepera de 9:00 a 14:00h.

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ
ESPA (Educació Secundària per Adults)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Inici: 03/10/2011 Final: 22/06/2012
Preu: 30 € en concepte de material
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat o certificat de notes i 1 foto carnet

CATALÀ. NIVELL C2
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 hores per setmana.
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:25 h.
Inici: 03/10/2011 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català C, batxillerat o equivalent .

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).
Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen abans de l’1 d’octubre del 2012.
Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a  la UIB
Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 17.30 a 21.30h
Inici: 4/10/2011 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 70€ en concepte de material
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto ,

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (Accés CFGS).

Destinataris:  Majors de 19 anys o que els compleixen l’any natural de la realització de la prova. Majors de 18 anys si tenen un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau superior que volen cursar.
Finalitat: Preparació per a les proves d’accés  als cicles formatius de grau superior
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 17.30 a 21.30h
Inici: 4/10/2011  Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 70€ en concepte de material
Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet, certificat de grau mitjà si escau.

 
TERMINI DE MATRICULACIÓ DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT)
Antics alumnes: del  6 al 9 de setembre de 2011
Nous alumnes: del 12 al 23 de setembre de 2011
Horari:   De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30
    Els dimarts també de 11.30 a 13.30h
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 ,Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00

www.cepaarta.cat