L’OCB considera que les sentències del tribunal Suprem sobre l'ensenyament  en català no afecten a les Illes BalearsNo obstant això, valora molt negativament la retallada que suposa per a CatalunyaL’Obra Cultural Balear, una vegada estudiades les tres sentències del tribunal suprem sobre l’ús del català al sistema escolar de Catalunya, considera que no afecten de manera directa el model escolar de les Balears.
Això és així perquè el tractament de les llengües en el sistema educatiu propi de les illes està basat en el decret de mínims, 92/1997, que garanteix que es faci un mínim del cinquanta per cent de les assignatures en la nostra llengua. Un model que diversos experts consideren com a de bilingüisme integral.
No obstant això, l’entitat considera molt negatiu el to de les sentències des del punt de vista de la promoció de la pluralitat lingüística de l’estat i les valora molt negativament per la seva repercussió en el sistema educatiu de Catalunya, basat  precisament en la immersió lingüística en català.
L’OCB considera, a més, que les sentències entren en contradicció amb la sentència 337/1994, emesa pel Tribunal  Constitucional, que avalava el model d’immersió lingüística de Catalunya, tot proclamant que el català és el centre de gravetat del sistema educatiu.
Aquest model, precisament, havia estat lloat unànimement pel Parlament europeu i pel Consell d’Europa pel seu elevat grau de compliment de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries i per la seva contribució a la integració i a la cohesió social. El model, que va ser instaurat amb un ampli consens de les forces polítiques de Catalunya, ha estat avalat recentment per l’informe PISA, que considera irrellevants les diferències de resultats escolars entre els alumnes catalanoparlants o els parlants d’altres llengües.


Obra Cultural Balear