COMUNICAT SOBRE "TIERRA SANTA"

             Pel que fa al parc temàtic Tierra Santa que l’empresa Sigma pretén executar a Capdepera, hem de dir en primer lloc que la coalició PSM-Entesa no fa comptes pronunciar-se sobre la seva construcció fins que no es disposi d’un mínim de documentació del projecte. A hores d’ara, tan sols tenim quatre folis amb informació completament insuficient que de cap manera permet mesurar el projecte en tota la seva magnitud. Com a mínim, reclamam un avantprojecte o projecte bàsic per a posicionar-nos, i així ho hem fet a saber a la resta de partits.

            Dit això, creiem oportú realitzar les següents reflexions al respecte, atès el rebumbori social que la notícia ha provocat en el municipi:

1.- Evidentment, el debat no es pot centrar en el caire religiós del parc. Seria absurd posicionar-se a favor o en contra d’aquest projecte en funció de la seva temàtica –sempre que aquesta no incumplís la llei, clar-, com si un parc d’atraccions, per exemple, consumís menys territori que un parc religiós o com si s’hagués d’obligar als ciutadans de Capdepera a visitar-lo.

2.- Tampoc es pot centrar el debat únicament i exclusivament en l’aspecte econòmic, ja que entenem que hi ha altres factors a tenir en compte com el mediambiental i el territorial. No seríem sincers si no reconeguéssim que hi ha alguns factors –sempre d’acord amb l’escasíssima informació de la qual disposam-  que fan que aquest projecte resulti llépol per a un municipi com el nostre, que ha vist com la temporada turística i la capacitat económica dels visitants s’han reduït de forma dramàtica: la possibilitat que la meitat dels llocs de feina siguin ocupats per gent del poble; el fet de poder rebre turistes tot l’any i, en conseqüència, tenir més  hotels i comerços oberts més temps; els interessants ingressos que obtendrien les malmeses arques municipals; el desmuntatge complet de les instal·lacions en cas que algun dia el complex es tancàs per qualsevol motiu, o l’absència de places hoteleres o residencials que acompanyin el projecte són alguns elements aparentment positius. En aquest sentit cal aclarir que amb la llei a la mà no es poden construir més places hoteleres si no se n’eliminen d’altres abans.

Però, d’altra banda, hi ha elements que ens preocupen molt. Creim que la superfície a ocupar és excessiva -70.000 m2 són molts- fins al punt que no seria suficient el solar municipal on hi ha l’antic abocador segellat (per tant s’haurien d’adquirir finques veïnes). Després hem de tenir en compte que en qualsevol dels casos aquest parc necessitaria d’uns accessos per als cotxes i autobusos, pàrquing, serveis de clavegueram, aigua, llum, etc, elements tots ells que sí que quedarien allà per sempre. I, com no, coneixent els precedents d’aquests tipus d’instal·lacions, ens preocupa molt l’especulació urbanística que sempre enrevolta aquests projectes o les intencions que puguin tenir els futurs responsables polítics municipals de canviar l’ús dels terrenys que rodegen la zona aprofitant l’avinentesa –recordem que ara són rústics-. Tota vegada que el vot de PSM-Entesa podría no ser necessari per aprovar el projecte a nivell municipal, el que podem dir és que, sigui quina sigui la nostra posició final,  estarem molt vigilants perquè el projecte, si és que s’arriba a concretar, no esdevengui una pilotada urbanística. 

Finalment, tampoc veim gens clar que tot això rebi el vist i plau de les institucions supramunicipals que hi han de dir la seva. De fet, la infraestructura necessitaria la concessió de l’interès general del Consell de Mallorca i l’informe positiu de la Comissió Balear de Medi Ambient.     

En definitiva, a dia d’avui podem dir que se n’ha parlat més del que realment se sap. Una empresa que diu que vol invertir entre 7 i 10 milions d’euros creiem que, almanco, hauria d’haver-se pres més seriosament el poble de Capdepera i haver presentat alguna cosa més que quatre folis rònecs abans de crear unes expectatives que encara no han explicat. Així haurien evitar l’enrenou que s’ha creat. Per tant, fins que no tenguem la documentació pertinent del projecte, on es pugui veure què es vol fer i les solucions que es donen a tot el que hem exposat abans, no podem decidir sobre la conveniència d’un projecte del qual, a dia d’avui, no en sabem pràcticament res.