Gran decepció amb l'actual Govern de les Illes en el VIII Aniversari del Parc Natural de la Península de Llevant 

    En el VIII Aniversari del Parc Natural de Llevant (PNL), el Col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia la total manca d'avanços respecte de la seva ampliació, i el desviament de despeses econòmiques fora de la comarca
   
    Des de la sortida del PP del Govern de les Illes, la gestió de la Conselleria de M. Ambient ha significat un retrocés en determinats aspectes, i no s'ha avançat un milímetre en ampliació ni potenciació socioeconòmica sostenible dels recursos naturals
   El Col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia que la inactivitat de la Conselleria de M. Ambient respecte del Parc Natural de la Península de Llevant (en davant, PNL), com respecte del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d'aquesta mateixa contrada fa d'un dia com el d'avui, en què es celebra el VIII aniversari de la creació el PNL pel Govern del Pacte de Progrés, un dia més aviat trist i de denúncia.
   Dos anys després (1) d'haver denunciat com, respecte del PORN vigent -l'únic aprovat deinitivament, de l'any 2001-, la Conselleria de Medi Ambient incidia en la línia de desprotecció del territori de la Península de Llevant iniciada pel Govern del PP, el col·lectiu de regidors ha de denunciar que ni el PORN ni el PNL han estat ampliats el més mínim, i que en el programa d'actuació d'aquesta Administració està previst, les properes setmanes -amb ocasió de l'aprovació del "Decret Grimalt"-, perllongar per dos anys més els límits del PORN de Llevant establert pel PP l'any 2004 i perllongat per UM en l'actual Govern de les Illes Balears el passat 2007 (2).
   Els regidors que conformen aquest col·lectiu denuncien que, en contra de les constants declaracions (3) per part del Conseller M. À. Grimalt i el seu equip, en el sentit que aquesta legislatura es procediria a ampliar, amb el consens amb els propietaris privats, el PNL, no només no s'ha donat realment cap passa ni una amb aquest objectiu, sinó que s'ha defraudat els propietaris privats interessats en adherir-s'hi i s'engana a la ciutadania de manera constant, fent creure que la Conselleria ajuda els propietaris de finques de la Península de Llevant. En aquest sentit, titllen de "frau" la recent inclusió del PNL dins dels paratges naturals els propietaris amb finques dels qual poden rebre subvencions destinades a ajudes per a tenir cura de les seves propietats (Diari de Balears, 11-10-2009), quan dins del PNL no hi ha cap propietari privat, sinó que les finques incloses són totes elles de titularitat pública (4) .

Image

    La no inclusió de finques de titularitat privada dins del PNL incideix negativament en el desenvolupament socioeconòmic sostenible d'aquesta contrada, impossiblitant la percepció, per part dels propietaris privats, de subvencions milionàries destinades a millores en la cura i conservació de les seves propietats. S'ha de recordar, en aquest sentit, com l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 ¬. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 ¬ però, amb la reducció del parc natural, l'administració governada pel PP va denegar les subvencions per silenci administratiu.
    El col·lectiu de regidors "Diògenes" denuncia, per altra banda, que la Conselleria de Medi Ambient que dirigeix M. À. Grimalt actualment arriba a l'extrem de "fer bona" la gestió del PP, quan ni tan sols la despesa necessària pel funcionament normal del PNL ni del Consorci d'Aubarca - Es Verger (maquinària, eines, materials de ferreteria i feines agrícoles i ramaderes) s'han deixat de destinar a comerços de la comarca i es produeix en establiments comercials fora d'aquesta. Davant la constància que aquestes despeses ordinàries no es produïen ni es produeixen actualment en els comerços artanencs ni comarcals, des del mes d'octubre de 2008 s'han dirigit al màxim responsable de la Conselleria i al Director del PNL tres instàncies sol·licitant informació relativa a les despeses produïdes per les institucions públiques en aquest espai natural, però hores d'ara no s'ha rebut cap resposta ni informació (5).
    Aquesta manca d'inversions per part de la Conselleria de Medi Ambient implica, en opinió del Col·lectiu de regidors "Diògenes" un flagrant incompliment de l'article 4 ("Objectius del PNL") del Decret 126/2001, de Declaració del PNL, que diu que
   1. Els objectius del Parc Natural de la península de Llevant són:
       a) La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial.
      b) La posada en valor del patrimoni natural existent tant en sòl públic com en sòl privat, i la seva promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat, lligada a la conservació dels paisatges i de les activitats humanes en aquests àmbits.

Image

    Els regidors d'aquest Col·lectiu denuncien, per tots aquests motius, que les repetides promeses d'ampliació del PNL amb el consens dels propietaris privats, com la grandiloqüent promesa de "fer del Parc Natural de Llevant el motor econòmic de la comarca" no són més que una gran mentida propagandística de M. À. Grimalt i UM, i un incompliment de l'ACORD PER A L'ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARS, de dia 15 de juny de 2007, pel que fa al compromís de Consolidar la xarxa balear d'espais naturals i estudiar-ne l'ampliació sempre amb l'acord dels propietaris, i la resta de sectors implicats, i amb l'increment de recursos econòmics per millorar la gestió i la conservació.
    També critiquen que Unió Mallorquina manté en l'abandonament i l'oblit la comarca de la Península de Llevant i la condemna a un desenvolupament socioeconòmic no sostenible i fonamentat en la construcció i el turisme de baix cost. Denuncien que sembla que el PNL no significa per a UM més que una moneda de canvi en els submissos negocis amb els grans capitalistes més contaminadors i expoliadors de l'illa de Mallorca (TUI, CEMEX, TIRME i empreses immobiliàries i constructores) a les quals s'hi dóna l'oportunitat de fer-se un "rentat de cara" amb grans plantacions d'arbres (6), quan els objectius del PNL no són només aquests sinó també -i més importants en aquests temps- els esmentats anteriorment i recollits en el Decret 127/2001.
   L'actuació, al front de Medi Ambient, d'UM, està en línia amb el seu anterior pacte de govern amb el PP al Govern Balear. El que aquest grup de regidors no troben tant coherent és la renúncia, tant del PSOE com del BLOC, als mínims de protecció del territori assolits en temps del Pacte de Progrés. La Coordinadora Diògenes demana a aquestes dues forces que “al Consell de Govern que aprovi el nou PORN, es recuperin, al menys, les dimensions originals del PORN de l'any 2001. De no ser així, haurem d'entendre que la renúncia a la protecció de Son Espases – La Real va ser només la primera de les renúncies als programes electorals pel quals es va demanar el suport a la ciutadania, i serà una passa més en la pèrdua de credibilitat d'aquestes forces polítiques que es declaren defensores del territori i del futur de les nostres illes.”Notes:

   Accediu al Comunicat de premsa de la Conselleria de Medi Ambient, de dia 17 d'octubre de 2007.
Accediu a la publicació, al BOIB Núm 162 de 00 d'octubre de 2007, de l'Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2007, sobre la declaració de caducitat i inici dels procediments d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals de Cala d'Hort i cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca).

Coordinadora de Regidors Diògenes
  La coordinadora Diógenes la formam actualment; Maria Orts (Capdepera, EU-EV), Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà), Conxi Peña (Els Verds-Esquerra de Son Servera) Pepe García (Pollença,Alternativa. EU-EV) i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV).