Nota informativa

Projecte de regeneració artificial de Cala Agulla, Capdepera

El GOB considera inacceptable tornar extreure arena de la costa de Banyalbufar

   Aquests dies es troba a exposició pública el projecte de regeneració artificial de la platja de Cala Agulla, Capdepera, i el GOB està preparant les seves al•legacions. El projecte pretén abocar sobre la platja 120.000 metres cúbics d’arena, que seria extreta dels fons arenosos del litoral de Banyalbufar.
   Com a primera reacció, sense entrar encara en els detalls del projecte, hem de manifestar el nostre rebuig a la pretensió de voler tornar extreure arena de l’anomenada “zona de préstec” de Banyalbufar. Des del GOB recordam que aquesta zona litoral ja va ser objecte d’extracció d’arenes l’any 2002, per regenerar les platges de Cala Millor i Can Picafort.    Aquestes actuacions són ambientalment impactants i molt polèmiques, i per això l’any 2001 el Ministeri de Medi Ambient, aleshores encapçalat per Jaume Matas, va aconseguir la implicació de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, UIB-CSIC) que va fer estudis previs a les actuacions. Pel que fa a l’extracció de Banyalbufar, l’IMEDEA fixava al seu informe, entre altres, aquestes recomanacions:
   “- La distancia de la zona de extracción de arenas a la pradera de Posidonia oceanica adyacente ha de ser superior a 200 m
   - La distancia de la zona de extracción de arenas a los fondos colonizados por maërl ha de ser superior a 150 m.
   - La profundidad de dragado ha de ser inferior a 30 cm (altura equivalente a la de los ripples).
   - El tiempo de retorno de la perturbación (i.e. extracción de arena) no debe ser inferior a 15-20 años, para permitir de esta forma asegurar la recuperación de las comunidades bentónicas de arenas móviles que se perturbarán en la zona de extracción.
   ...”

Image

  Malauradament, aquestes recomanacions no serviren de gaire. El GOB va poder comprovar com:
   -Es va dragar sobre zones poblades per Posidonia
   -Es va dragar sobre zones de Maërl
   -La profunditat de dragat va ser molt superior als 30 cm

  Per si això fos poc, ara el Ministeri de Medi Ambient es planteja incumplir també la darrera de les recomanacions de l’IMEDEA, la relativa al temps de retorn de la pertorbació. Un període establert en 15-20 anys si s’haguessin seguit les recomanacions (extreure només 30 cm) i que vist lo vist segurament hauria de ser molt major per permetre la recuperació de la zona.
   Davant això, reclamam al Ministeri de Medi Ambient la retirada del projecte, i l’estudi d’alternatives ambientalment menys impactants per a la recuperació de l’arenal de Cala Agulla.

 GOB-Mallorca
15 setembre 2009