MOSTRA DE LA LLAMPUGA:
COMUNICAT DE LA CONFRARIA DE PESCADORS


La Confraria de Pescadors de Cala Rajada ha assumit, durant set anys, la responsabilitat econòmica i social de l'organització de la Mostra de la Llampuga. La Mostra es va iniciar amb la finalitat de promocionar la  llampuga, però amb el pas dels anys s'ha convertit en un acte molt rellevant per a la nostra localitat, que repercuteix en els sectors de pesca, hostaleria , restauració i comerç. Cala Rajada no ha conegut en tota la seva història un esdeveniment tan important, que any rere any ha estat un referent perquè milers de visitants acudissin a la nostra localitat.

A causa de la magnitud de l'esdeveniment i els diferents sectors afectats ( pescadors, hostaleria, restauració i comerç), la Confraria de Pescadors inicà fa dos anys unes trobades amb l’Ajuntament de Capdepera, per a exposar que desitjava continuar realitzant tots els treballs necessaris per a la Mostra, com tots els anys, però que la responsabilitat econòmica, com organitzador, l'hauria de dur el mateix Ajuntament, com representant del poble i dels distints col·lectius. Durant l'any 2008 es van realitzar diverses reunions per a dur a terme la Mostra dia 12 octubre de 2008, en la qual l’Ajuntament hauria de ser el responsable econòmic i organitzador i la Cofradia realitzar tots els treballs necessaris per a realitzar la Mostra, però al final el resultat va ser que a mitjan agost l’Ajuntament va comunicar a la Cofradia que no podia assumir l'organització i responsabilitat econòmica de la Mostra. Davant aquesta situació, la Confraria va organitzar l'esdeveniment en un espai de temps molt just i va finalitzar la liquidació del pressupost amb dues institucions que no van aportar les quantitats econòmiques promeses.

En aquest any 2009, la Confraria de Pescadors ha tornat exposar els mateixos criteris i arguments a l’Ajuntament de Capdepera, en diverses reunions, anticipant-li que la Confraria de Pescadors no assumiria l'organització i responsabilitat econòmica de la Mostra 2009. El dilluns dia 31 de de agost, a la tarda, lAjuntament va comunicar que no podia assumir la responsabilitat econòmica i organització de la Mostra. Davant això, la Confraria no pot fer més que lamentar la pèrdua de l'esdeveniment, però el col·lectiu dels nostres vint pescadors empresaris no permet que es continuï assumint una Mostra que és de tot el poble.

La Confraria de Pescadors vol agrair a les persones, hotels, restaurants i institucions que durant els últims set anys han participat i treballat per a fer possible aquest esdeveniment tan peculiar i tan nostre. Gràcies a tots.


Image