Ca’n Creu d’Inca conserva la majoria d’elements patrimonials


L’equip de govern de l’Ajuntament de Capdepera vol informar que les obres de Ca’n Creu d’Inca s’estan duent a terme amb la màxima responsabilitat possible per a conservar  el caràcter senyorial i el nivell patrimonial que té el casal; no obstant això, s’ha de tenir en compte que la reforma i ampliació de l’edifici es van projectar per d’adaptar-lo a la normativa d’edificis públics i donar-li un ús cultural i administratiu, on s’hi traspassaran algunes de les dependències del consistori. D’aquesta manera, s’han eliminat tots aquells elements que suposaven una barrera arquitectònica. L’equip de govern vol explicar que el traspàs de la sala és necessari perquè l’actual edifici on s’allotja l’Ajuntament no permet el pas a persones amb discapacitat, donat que no compta ni amb ascensor ni amb rampes; però, tot i aquesta necessitat, es respectarà, en darrer termini, la moció presentada pels partits polítics PP, Es Grup i EU-EV i aprovada per acord de ple, per tal que Ca’n Creu d’Inca continuï essent una sala d’exposicions.

 

Després que el regidor a l’oposició, Mateu Melis, d'Es Grup, demanàs un informe a la Conselleria de Cultura i Patrimoni sobre Ca’n Creu d’Inca, i tenint en compte que el casal no està afectat per la zona Peri del Castell (zona on s’ha de demanar, prrevi a qualsevol reforma, un informe a Patrimoni) l’equip de govern de l’Ajuntament de Capdepera ha estudiat l’informe i es compromet, tal i com està indicat al projecte, a respectar totes les indicacions que des de Patrimoni se’ls han especificat, però ja avança que s’han conservat tots els detalls que no impossibiliten l’ús públic de l’edifici, com les bigues antigues (que es tornaran a col·locar), el mosaic de pedra de l’entrada o la ferralla, i que, un cop acabades les obres, es col·locaran de nou al seu lloc original. A més, els elements que pel seu deteriorament no són susceptibles de ser conservats es reconstruiran a partir  de fotografies fetes abans de començar la reforma.

 

Pel que fa a les façanes de Ca’n Creu d’Inca, continuaran tenint el mateix caràcter senyorial que fins ara, ja que es rehabilitaran amb el mateix material de què estan fetes, per la qual cosa s’ha contactat amb  una empresa de València especialitzada en morter amb calç viva, sistema utilitzat a l’edifici quan es va construir. També es vol recordar que la construcció de l’ascensor de la façana posterior es rematarà amb el mateix acabat que la façana, i subratllar que, en cap cas, les obres de Ca’n Creu d’Inca han afectat les voltes, però que amb aquesta reforma i ampliació s’aprofitarà per restaurar-les.

 

L’equip de govern també vol explicar que té intenció, a finals de 2009, d’aprovar el catàleg de patrimoni del municipi de Capdepera.