Nota informativa de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears


La regeneració de cala Agulla
foto d'arxiu

Nota Informativa  de la Conselleria de Medi Ambient


   La Conselleria de Medi Ambient ha complit tots els acords compromesos amb la Demarcació de Costes de Balears per a la regeneració de la platja de cala Agulla, en el municipi de Capdepera
   El departament autonòmic elaborà un projecte, amb el corresponent informe ambiental favorable, i el lliurà a l’organisme estatal, que és el competent en la seva execució
   La Conselleria de Medi Ambient vol recordar que, en el procés de tramitació de l’execució de la regeneració de la platja de cala Agulla, en el municipi de Capdepera, ha complit tots els acords compromesos amb la Demarcació de Costes de Balears.
   La Conselleria de Medi Ambient i la Demarcació de Costes acordaren, a principi del present estiu, que el departament autonòmic elaboraria un projecte de regeneració de la platja de cala Agulla, davant la demanda en aquest sentit de l’Ajuntament i dels hotelers de la zona, l’execució del qual correspon a l’organisme estatal.
   D’aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient es va fer ressò de la preocupació del sector turístic del municipi davant l’estat de la platja de cala Agulla i de la seva progressiva pèrdua d’arena.
   La necessitat urgent d’escometre la regeneració de cala Agulla i la previsió de la Demarcació de Costes d’utilitzar, amb aquesta finalitat, arenes procedents dels fons marins pròxims a Banyalbufar provocà que, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la Conselleria de Medi Ambient encarregués un estudi alternatiu més d’acord amb els paràmetres de sostenibilitat i de menor impacte ambiental.
   Aquest estudi indica clarament que és possible la regeneració i, allò que és més important, l’estabilització de la platja de cala Agulla utilitzant arenes provinents d’una zona pròxima a la vorera.
El projecte preveu l’aprofitament d’un dipòsit natural que conté un mínim de 40.000 metres cúbics d’arena, suficients tant per aportar els prop de 15.000 metres cúbics necessaris per estabilitzar la platja actual com també per fer-la recréixer uns 15 metres.
   Els avantatges d’una acció basada en aquest estudi, en lloc de la proposta inicial de la Demarcació de Costes, es poden resumir en els següents punts:
- Eliminació del transport de l’arena amb vaixells des de Banyalbufar.
- Extracció de l’arena des d’una fondària molt menor.
- Estalvi de maquinària en simultaniejar l’extracció del fons amb el dipòsit a la platja.
- Regeneració amb arenes idèntiques a les de cala Agulla.
- Impossibilitat d’alteració de la biodiversitat.
- Rapidesa i major simplicitat de l’operació. 
  
   El projecte fou lliurat per la Conselleria de Medi Ambient a la Demarcació de Costes a principi del passat juliol per tal de què els tècnics d’aquest organisme hi poguessin fer les seves aportacions, i avançar temps en la seva tramitació, adjudicació i execució.
   Dia 21 de juliol, el comitè de Xarxa Natura de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears informà favorablement del projecte. El dia següent, la notificació d’aquest informe favorable arribà a la Demarcació de Costes.
   Des d’aleshores, la Demarcació de Costes no ha donat cap resposta oficial ni ha fet cap actuació referida a l’execució de l’esmentat projecte de regeneració de la platja de cala Agulla.

24 d'agost de  2009

  
Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient