Comunicat de premsa i moció conjunta del Partit Popular, Es Grup i d'EU-Els Verds sobre la situació econòmica de l'Ajuntament de CapdeperaMoció de l'oposició.
Anul·lació de prèstecs


Joan Ferrer Flaquer, actuant amb qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació;  María Orts Rodríguez,  actuant amb qualitat de portaveu de ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS  de Capdepera, membre d’aquesta corporació; i Mateu Melis Tous actuant amb qualitat de portaveu de ES GRUP de Capdepera, membre d’aquesta corporació,

EXPOSEM:

   Al plenari on se varen aprovar els pressupostos pel 2008, ja vàrem advertir que la pujada de la despesa corrent d’un 23 % era molt desproporcionada i que, malgrat la pujada d’impostos que s’ha portat a terme, no seria suficient per a pal·liar tan desmesurada despesa.
   També vàrem constatar que tots els ingressos ordinaris del ajuntament se’n anaven per cobrir la despesa corrent, amb una capacitat d’estalvi nul·la, i assolint préstecs per valor de més 9.000.000’-€ per fer les inversions del equip de govern.
   Deixant de banda si les inversions son o no les adients o prioritàries pel municipi, el cert i segur és que s’ha hipotecat el futur del ajuntament pels propers 15 anys. Es fàcil preveure que els propers consistoris es veuran obligats a pujar els impostos per fer front a les deutes adquirides, i estaran fermats de mans i peus per engegar nous projectes,  que sens dubte manquen al municipi, i poder fer front a possibles imprevistos que poguessin sorgir, si és que no hi posem remei.
   Aquest és un gràfic dels ingressos i despeses dels darrers anys, llevant les inversions i les subvencions:


Image

  Agafant les proporcions dels sis darrers anys, per tenir una mostra que podríem considerar raonablement acceptable, ens podríem trobar amb aquesta situació, com demostra clarament el gràfic adjunt: Increment mitjà de la despesa: 7.66%; Increment mitjà dels ingressos: 5.75 %.

Image


PER TOT AIXÒ:
   Proposem a l’equip de govern que prengui mesures urgents abans de que sia massa tard i, en conseqüència:
   1.- Rebaixar les partides “subjectives” (las que podeu controlar) de despesa corrent a fi de no augmentar més el dèficit del consistori.
   2.- Acabar les inversions que estan actualment en marxa i establir com a projectes prioritaris i necessaris l’escoleta infantil de Capdepera i les dotacions de serveis a les urbanitzacions.
   3.- Retornar totes les partides dels préstecs que a data d’avui no s’han fet servir, el que suposarà un estalvi de despesa financera i de passius financers que ajudarà a la elaboració d’uns pressupostos reials a les necessitats i prioritats del municipi:


Image

   Dels quals, pensem que se’n podrien tornar 5.348.699,97’-€, deixant els altres 300.000’-€ per la redacció de projectes.
   4.- Acollir-nos a les subvencions dels organismes supramunicipals per tal de anar renovant totes  les xarxes de serveis existents del municipi, i aprofitar les inversions estatals per anar fent el que no podem dur a terme amb els nostres propis recursos.
   5.- Que se replantegin els pressupostos atenent aquesta proposició.


Joan Ferrer Flaquer      
Portaveu Partit Popular 
    
María Orts Rodríguez

Portaveu EU-EV

Mateu Melis Tous
Portaveu Es Grup 


   


Nota de premsa del PP, Es Grup i EUEV de Capdepera.

Capdepera, 24 d’abril de 2009.
L’OPOSICIÓ DENUNCIA LA QUEBRA TÈCNICA EN LA QUE ES TROBA L’AJUNTAMENT I DEMANA A L’EQUIP DE GOVERN QUE PRENGUI MESURES.
   Davant l’augment de la despesa corrent, la impossibilitat de fer front a l’amortització de préstecs i la gran quantitat de despesa no prevista realitzada durant el 2008  els grups de l’oposició han presentat una bateria de mesures per sanejar mínimament l’economia municipal. 
   L’ajuntament de Capdepera aprovà a l’any 2008  nou milions d’euros d’inversions en càrrec a préstecs, endeutament que necessita, per poder anar amortitzant i pagant els interessos d’aquests préstecs, a part d’una pujada d’imposts, un control i una rebaixa molt gran de la despesa corrent subjectiva que l’equip de govern no es capaç d’aconseguir.
   A la proposta de pressuposts pel 2009 que ha presentat l’equip de govern la despesa corrent segueix augmentant, empleen el préstec demanat al ’08 per amortitzar el propi préstec, fer front a la despesa extra del ’08 i per fer miniinversions (material informàtic, vehicles, mobiliari urbà...). Des del moment que l’equip de govern vol fer aquestes modificacions al préstec cauen inversions de primera necessitat per al municipi com l’escoleta infantil.
   Davant aquesta situació, on per primera vegada a la història la despesa corrent supera als ingressos ordinaris, als grups de l’oposició (PP, EU-EV i Es Grup) no ens queda més remei que presentar una sèrie de mesures de sanejament econòmic, on entre d’altres, es demana retornar totes les partides dels préstecs que encara no s’han fet servir i que sumen més de 5 milions d’euros, rebaixar les partides de despesa corrent que es poden controlar i realitzar únicament aquelles inversions lligades a una bona subvenció (escoleta infantil, POS i dotacions de serveis)
   Tant PP com Es Grup i EUEV estan convençuts que aquestes mesures que s’han prendre de manera urgent, ja que seguir amb aquest nivell de despesa insostenible pot dur l’ajuntament a la quebra en tres anys.
   Els grups de l’oposició tenen clar que si l’equip de govern no reacciona demanaran un ple extraordinari per aprovar aquestes mesures i uns pressuposts alternatius  per al ’09 que ja tenen elaborats.
   Els tres partits son conscients que davant un govern en minoria l’oposició ha d’actuar en molta responsabilitat, i per això, sapiguent la situació econòmica de l’ajuntament i la manca de diàleg que ofereix l’equip de govern no ha quedat més remei que presentar dita proposta. Ha de quedar clar que es una proposta per garantir l’estabilitat econòmica i política a l’ajuntament, no es intenció d’aquests partits desestabilitzar més a l’equip de govern o presentar una moció de censura. Els portaveus de les tres formacions aposten per a que l’equip de govern reaccioni a temps i no hipotequi el futur del municipi.