El programa "Ajudam amb els deures" acull 20 alumnes a Capdepera

  L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Capdepera ha posat en marxa el programa "Ajudam amb els deures" per oferir un reforç escolar als alumnes de primària del municipi de Capdepera, concretament del col.legi s'Alzinar, i al qual s'han acollit un total de 20 escolars.

Aquest servei ja funciona a Cala Rajada dins el programa "Escola Viva", però per a alguns alumnes residents en el nucli urbà de Capdepera és un inconvenient haver de desplaçar-se fins al nucli turístic.

El servei "Ajudam amb els deures", subvencionat pel Govern Balear (Conselleria d'Immigració) i gestionat per ‘Ateneu Alkari’, pretén ajudar els alumnes de primària que tinguin dificultats en la realització dels treballs escolars, ja sigui per escassa formació dels pares i que no poden ajudar o pels escassos recursos econòmics per aconseguir aquest servei de manera privada.

La regidora de Serveis Socials, Margalida Bover, assenyala que aquest servei també està dirigit als alumnes nouvinguts al municipi que tinguin problemes per entendre, escriure i parlar en alguna de les dues llengües oficials i que s'hagin d'enganxar al ritme acadèmic del seu grup de classe.

El programa continuarà durant tot l'any -s'està estudiant la possibilitat d'ampliar-lo als alumnes de secundària- i té com a objectius específics aconseguir la plena incorporació al ritme de treball ordinari i ajustar-se al nivell del grup; millorar la comprensió dels alumnes en les dues llengües oficials; disminuir la taxa d'absentisme escolar i millorar l’hàbit lector dels alumnes.

Dept. premsa

Ajuntament de Capdepera