MÉS per Capdepera vol negar els fets mencionats i explicar el que ha succeït.
El regidor de Fires i Festes, Joan Campins, va decidir programar un acte teatral ambientat en un fet històric del municipi per representar-se al Mercat Medieval. Es va encarregar l'escriptura i direcció de la dita obra a persones relacionades amb el món del teatre al nostre municipi i per motius laborals aquestes van declinar la proposta. Tot i que en un primer moment també va declinar la proposta, en vista de la impossibilitat de trobar algú altre, finalment Ivan Martín, marit de la nostra portaveu, es va oferir per adaptar i dirigir l'obra. Sense cap intermediació de Núria Garcia, i amb l'únic objectiu de poder gaudir de l'acte durant el Mercat Medieval, el regidor Joan Campins encomanà la tasca al director i es va cercar un actor per fer les representacions.

Per un error, fruit segurament de la manca d'experiència del regidor de Fires i Festes, dubtant de si la prohibició de contractació a familiars l'afectava només a ell per tractar-se de la seva àrea o si també a altres membres de l'equip de govern, va iniciar els tràmits per a realitzar un contracte menor per import de 850 € amb el director com a beneficiari, i un altre de 660 € per l'actor que havia de representar les quatre funcions.

Tot d'una que la mateixa Núria Garcia i els serveis interns de l'Ajuntament es varen adonar del fet, tot el procediment va quedar anul·lat. Tot plegat molt abans que el PSOE decidís fer el seu comunicat, el qual s'ha fet públic sabent perfectament que el contracte ja s'havia paralitzat i que lògicament no s'abonarà cap quantitat al director, tot plegat amb l'única intenció i ànim de desprestigiar, com ja és habitual amb el Sr. Fernàndez.

Des de MÉS volem aclarir que no s'ha pagat ni es pagarà un sol euro del pressupost de l'Ajuntament per aquesta qüestió i molt manco ha existit cap premeditació, ja que aquesta iniciativa estava pensada molt abans de saber qui seria finalment el director i l'actor. Tampoc és cert que es volgués fraccionar l'import del contracte per evitar l'aplicació de les normes de contractació, ja que això seria així si es dividís en dos un contracte per quantia superior als 15.000 €, quantitat màxima dels contractes menors per així evitar el procediment ordinari. Però en aquest cas, si s’hagués fet tot sota un sol contracte la xifra seria de 1.510 € i, per tant, continuaria essent menor i seguiria el mateix procediment de control que han seguit ara els dos contractes per separat.

En tot cas, malgrat que no hi hagi hagut mala fe en cap dels participants en tota aquesta qüestió, s'ha de reconèixer que es va cometre una errada, i per tant demanem les disculpes que s'hagin de demanar.

En resum, l'errada va ser corregida en el seu moment, cosa que sabia el PSOE, qui ha decidit, no obstant això, continuar enfangant la vida política, com han fet des del primer dia de legislatura. I, per cert, volem recordar al senyor Fernández que, per molt que li pesi, encara som regidors i afiliats de MÉS per Capdepera a tots els efectes i l'advertim que si segueix emprant la paraula trànsfuga ens reservam el dret a emprendre les oportunes accions legals.